Please note: your browser is out of date. Read more

We’re sorry. This page is not yet available in English. If you have any questions please contact us or see an adviser.

Zwitserleven PW Safetyfonds.

Zwitserleven PW Safetyfonds.

Zwitserleven PW Safetyfonds biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

Dit fonds belegt in de Safety Pool. Deze pool belegt voor:

De Europa Aandelenpool belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen met goede winstvooruitzichten.
De Euro Obligatiepool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen.

What is the investment objective?

What is the investment objective?

The investment objective is to achieve a return equalling the performance of the benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan de beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen.

Hoe werkt Zwitserleven PW Safetyfonds?

Hoe werkt Zwitserleven PW Safetyfonds?

Het rendement is netto 3% per jaar. Iedere maand berekenen op basis van deze 3% wat de actuele waarde minimaal is. Dit noemen we de garantiewaarde. De beheerkosten van 0,18% per jaar worden onttrokken uit de waarde van uw verzekering. Uw minimale rendement is 2,82% per jaar. Op de einddatum van de verzekering heeft u recht op de garantiewaarde of de actuele beleggingswaarde als deze hoger is. 

Voorwaarde:  Bij een waardeoverdracht voor de einddatum vervalt de garantie 

How sustainably does the fund invest?

Zwitserleven and its fund managers have chosen to implement a sustainable investment policy. We only invest in companies which pass a sustainability test based on so-called environmental, social and governance (ESG) criteria. If unethical behaviour is demonstrated, we simply do not invest in that company. In addition, we encourage companies we invest in to make ethical choices. We do so by means of engagement. By entering into a dialogue with these companies and by using our voting rights at shareholders' meetings.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,30% per jaar. Deze bestaan uit;  

  • Lopende kosten factor (LKF) , deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,70% per jaar
  • Garantiekosten zijn 0,42% per jaar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Beheerkosten, deze wordt onttrokken uit de waarde van de verzekering: 0,18%

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Documenten.

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.