Zwitserleven PW Garandement.

Zwitserleven PW Garandement biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 4%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven PW Garandement belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Het Zwitserleven Obligatiefonds is speciaal geselecteerd voor Zwitserleven PW Garandement. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan Zwitserleven PW Garandement liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van Zwitserleven PW Garandement is gelijk aan dat van het Zwitserleven Obligatiefonds. Het beleggingsdoel van het Zwitserleven Obligatiefonds is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.

Hoe belegt het fonds?

Zwitserleven PW Garandement belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Dat fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de leningen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark.

Hoe werkt dit fonds?

Zwitserleven garandeert minimaal een netto rendement van 4% op jaarbasis. De waarde van de verzekering op basis van deze 4% noemt Zwitserleven de bodemwaarde. Deze garantie is alleen van toepassing op de twee garantiemomenten:  

  • De einddatum van de verzekering (meestal de pensioendatum)
  • Bij overlijden

Naast de waardeontwikkeling op basis van de garantie, is er de waardeontwikkeling op basis van de marktwaarde van de beleggingen. Zwitserleven noemt dit de werkelijke waarde. Als op het garantiemoment deze werkelijke waarde hoger is dan de waarde gebaseerd op de garantiewaarde inclusief

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven PW Garandement belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Dat fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.4 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Obligatiefonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,72% per jaar en een slotinhouding. Deze  bestaan uit;  

  • Lopende kosten factor (LKF) , deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,12% per jaar
  • Kosten van de verzekeraar zijn 0,35%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Garantiekosten zijn 0,25% per jaar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Als bij de uitkering de werkelijke waarde hoger is dan garantiewaarde betaalt u een slotinhouding. De slotinhouding is 5% van het verschil tussen de werkelijke waarde en de garantiewaarde 

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.