Please note: your browser is out of date. Read more

We’re sorry. This page is not yet available in English. If you have any questions please contact us or see an adviser.

Zwitserleven PW Garandement.

Zwitserleven PW Garandement.

Zwitserleven PW Garandement biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 4%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • 100% in de Euro Obligatiepool.
What is the investment objective?

What is the investment objective?

The investment objective is to achieve a return equalling the performance of the benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Zwitserleven PW Garandement is een obligatiefonds met garantie.
De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. De Reaal Obligatiepool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Om beleggingsrisico’s te beperken, gelden restricties voor de gemiddelde portefeuillelooptijd, de kwaliteit en de spreiding van de beleggingen.

Hoe werkt Zwitserleven PW Garandement?

Hoe werkt Zwitserleven PW Garandement?

Zwitserleven garandeert minimaal een netto rendement van 4% op jaarbasis. De waarde van de verzekering op basis van deze 4% noemt Zwitserleven de bodemwaarde. Deze garantie is alleen van toepassing op de twee garantiemomenten:  

  • De einddatum van de verzekering (meestal de pensioendatum)
  • Bij overlijden

Naast de waardeontwikkeling op basis van de garantie, is er de waardeontwikkeling op basis van de marktwaarde van de beleggingen. Zwitserleven noemt dit de werkelijke waarde. Als op het garantiemoment deze werkelijke waarde hoger is dan de waarde gebaseerd op de garantiewaarde inclusief

How sustainably does the fund invest?

Zwitserleven and its fund managers have chosen to implement a sustainable investment policy. We only invest in companies which pass a sustainability test based on so-called environmental, social and governance (ESG) criteria. If unethical behaviour is demonstrated, we simply do not invest in that company. In addition, we encourage companies we invest in to make ethical choices. We do so by means of engagement. By entering into a dialogue with these companies and by using our voting rights at shareholders' meetings.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,72% per jaar en een slotinhouding. Deze  bestaan uit;  

  • Lopende kosten factor (LKF) , deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,12% per jaar
  • Kosten van de verzekeraar zijn 0,35%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Garantiekosten zijn 0,25% per jaar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Als bij de uitkering de werkelijke waarde hoger is dan garantiewaarde betaalt u een slotinhouding. De slotinhouding is 5% van het verschil tussen de werkelijke waarde en de garantiewaarde 

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Documenten.

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.