Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Zwitserleven PW Garandement.

Zwitserleven PW Garandement.

Zwitserleven PW Garandement biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 4%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • 100% in de Euro Obligatiepool.
Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat het rendement van de benchmark evenaart.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Zwitserleven PW Garandement is een obligatiefonds met garantie.
De vermogensbeheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. De Reaal Obligatiepool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Om beleggingsrisico’s te beperken, gelden restricties voor de gemiddelde portefeuillelooptijd, de kwaliteit en de spreiding van de beleggingen.

Hoe werkt Zwitserleven PW Garandement?

Hoe werkt Zwitserleven PW Garandement?

Zwitserleven garandeert minimaal een netto rendement van 4% op jaarbasis. De waarde van de verzekering op basis van deze 4% noemt Zwitserleven de bodemwaarde. Deze garantie is alleen van toepassing op de twee garantiemomenten:  

  • De einddatum van de verzekering (meestal de pensioendatum)
  • Bij overlijden

Naast de waardeontwikkeling op basis van de garantie, is er de waardeontwikkeling op basis van de marktwaarde van de beleggingen. Zwitserleven noemt dit de werkelijke waarde. Als op het garantiemoment deze werkelijke waarde hoger is dan de waarde gebaseerd op de garantiewaarde inclusief

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk duurzaam beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,72% per jaar en een slotinhouding. Deze  bestaan uit;  

  • Lopende kosten factor (LKF) , deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,12% per jaar
  • Kosten van de verzekeraar zijn 0,35%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Garantiekosten zijn 0,25% per jaar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds
  • Als bij de uitkering de werkelijke waarde hoger is dan garantiewaarde betaalt u een slotinhouding. De slotinhouding is 5% van het verschil tussen de werkelijke waarde en de garantiewaarde 

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Documenten.

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.