Please note: your browser is out of date. Read more

We’re sorry. This page is not yet available in English. If you have any questions please contact us or see an adviser.

Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds.

Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds.

Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds biedt op de pensioendatum en bij eerdere waardeoverdracht een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds is een obligatiefonds met garantie. Het fonds belegt alleen in obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen met een goede waardering. Dit zijn zogenoemde ‘investment grade’ beleggingen. Om de waardering te bepalen gebruiken we ratingbureaus zoals Standard & Poor’s of Moody’s.

What is the investment objective?

What is the investment objective?

The investment objective is to achieve a return equalling the performance of the benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Het Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds is een fonds dat belegt in obligaties. Het fonds speelt actief in op verwachte ontwikkelingen in de markt. Dit betekent dat de fondsmanager de beste beleggingen in obligaties selecteert. Om zo een aantrekkelijk rendement te behalen.

Hoe werkt Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds?

Hoe werkt Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds?

Het netto rendement is 3% per jaar. Iedere maand berekenen we op basis van deze 3% wat de actuele waarde minimaal is. Dit noemen we de garantiewaarde. De garantie geldt niet bij een switch of bij collectieve waardeoverdracht. Deze garantie geldt tijdens de hele looptijd van de verzekering, tenzij op initiatief van de werkgever de waarde van de verzekering wordt overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit is het geval bij collectieve waardeoverdracht. Bij een individuele waardeoverdracht – bijvoorbeeld na verandering van werkgever - blijft de garantie van toepassing.

How sustainably does the fund invest?

Zwitserleven and its fund managers have chosen to implement a sustainable investment policy. We only invest in companies which pass a sustainability test based on so-called environmental, social and governance (ESG) criteria. If unethical behaviour is demonstrated, we simply do not invest in that company. In addition, we encourage companies we invest in to make ethical choices. We do so by means of engagement. By entering into a dialogue with these companies and by using our voting rights at shareholders' meetings.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,87% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,14% per jaar
  • Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,40%
  • Garantiekosten: 0,33%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Documenten.

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.