Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds.

Zwitserleven PW Doorlopend Garantie­fonds.

Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds biedt op de pensioendatum en bij eerdere waardeoverdracht een gegarandeerd rendement van 3%. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds is een obligatiefonds met garantie. Het fonds belegt alleen in obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen met een goede waardering. Dit zijn zogenoemde ‘investment grade’ beleggingen. Om de waardering te bepalen gebruiken we ratingbureaus zoals Standard & Poor’s of Moody’s.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat het rendement van de benchmark evenaart.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Het Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds is een fonds dat belegt in obligaties. Het fonds speelt actief in op verwachte ontwikkelingen in de markt. Dit betekent dat de fondsmanager de beste beleggingen in obligaties selecteert. Om zo een aantrekkelijk rendement te behalen.

Hoe werkt Zwitserleven PW Doorlopend Garantiefonds?

Hoe werkt Zwitserleven PW Doorlopend Garantie­fonds?

Het netto rendement is 3% per jaar. Iedere maand berekenen we op basis van deze 3% wat de actuele waarde minimaal is. Dit noemen we de garantiewaarde. De garantie geldt niet bij een switch of bij collectieve waardeoverdracht. Deze garantie geldt tijdens de hele looptijd van de verzekering, tenzij op initiatief van de werkgever de waarde van de verzekering wordt overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit is het geval bij collectieve waardeoverdracht. Bij een individuele waardeoverdracht – bijvoorbeeld na verandering van werkgever - blijft de garantie van toepassing.

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Het fonds belegt in speciaal geselecteerde beleggingsfondsen. Dit kunnen Zwitserleven beleggingsfondsen zijn maar ook fondsen van andere vermogensbeheerders. Dit is een fonds met een hoog risico profiel. Bij de selectie van de beleggingsfondsen wordt daar rekening mee gehouden. De geselecteerde beleggingsfondsen worden regelmatig beoordeeld. Het is mogelijk dat fondsen vervangen worden door vergelijkbare fondsen. Ook is het mogelijk dat er beleggingsfondsen worden toegevoegd.

Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,87% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,14% per jaar
  • Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,40%
  • Garantiekosten: 0,33%, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Essentiële Belggersinformatie risicoscore 3

Documenten.

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.