Duurzaam of greenwashed?
ImageDuurzaam, Inspiratie

Duurzaam of greenwashed?

ImageLeestijd 3 minuten

De Europese Commissie heeft een oproep gedaan aan de financiële sector om haar steentje bij te dragen aan investeringen in Europa die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. De vraag van Europese vermogensbezitters naar duurzame fondsen is het afgelopen jaar erg gegroeid. Er zijn in 2018 maar liefst 245 nieuwe duurzame fondsen opgezet. De cijfers lijken dus veelbelovend en bemoedigend.

Uit het artikel 'Beleggers moeten met de billen bloot over klimaatrisico's' in het Financieele Dagblad (28 maart 2019) blijkt dat niet alle Europarlementariërs tevreden zijn. Zij willen dat beleggers openheid geven over klimaatrisico's in hun portefeuille en de duurzaamheid van hun fondsen. En dat aan zogenaamde greenwashing van fondsen een eind komt. Ofwel er is nog veel kaf onder het koren.

Gebrek aan een eenduidige definitie voor duurzaamheid

Aanbieders van fondsen kunnen nu zelf bepalen wanneer ze een product verantwoord of duurzaam noemen. Er is geen eenduidige definitie voor duurzaamheid in de sector. De sector gebruikt verschillende concepten, zoals 'verantwoord', ESG, SRI, 'groen' en 'impact'. Bronnen uit de financiële sector merken op dat vermogensbeheerders steeds vaker de namen van bestaande fondsen zodanig wijzigen dat daarin het woord 'duurzaam' of iets soortgelijks terugkomt. Zonder dat er daadwerkelijk iets fundamenteels wijzigt in de beleggingsstrategie van het betreffende fonds.

Geen uniformiteit in beoordelen van fondsen

Het ontbreken van een definitie werkt greenwashing in de hand en maakt het moeilijk om te vergelijken en selecteren. Daarnaast is het belangrijk dat beleggers zich bij het beoordelen van de duurzaamheid van fondsen, bewust zijn van het belang van de datakwaliteit van de gebruikte bron die aangeeft of een fonds wel of niet terecht het stempel 'duurzaam' verdient. De 3 voornaamste dataleveranciers voor fondsinformatie bieden allemaal een unieke en helaas niet-uniforme indelingsmethode om de duurzame fondsenmarkt in kaart te brengen. Dat maakt het er niet makkelijker op.

Oplossing: brede EU-brede index

Om een betere selectie van duurzame fondsen te kunnen maken, pleit onze vermogensbeheerder ACTIAM voor een uniforme en meer geavanceerde indelingsmethode. Deze methode moet helpen om met name duurzame fondsen bij de grote dataleveranciers goed en via een objectievere en beter onderbouwde methode in kaart te brengen.
Het onlangs aangekondigde plan van de Europese Commissie om ESG en groene indices te creëren, zal helpen. Door een uniforme aanpak zijn vermogensbezitters beter in staat om 'appels met appels' te vergelijken. Eén idee is om een label te introduceren dat aangeeft of een fonds daadwerkelijk als duurzaam fonds in de markt wordt gezet of duurzaamheid als thema heeft. Nu gebeurt dit kleinschalig door commerciële ratingbureaus die ieder een eigen methodiek hebben. Op basis van een analyse van ACTIAM is ontdekt dat slechts de helft van de als duurzaam te boek staande fondsen voor een dergelijk label in aanmerking zou komen.

Hoe staat het met de fondsen van Zwitserleven?

De beleggingsfondsen die Zwitserleven in haar producten gebruikt, worden beheerd door de vermogensbeheerder ACTIAM. Alle bedrijven waarin samen met ACTIAM namens de klanten van Zwitserleven wordt belegd, worden onderzocht op ESG-gebied. De sociaal-ethische principes op basis waarvan we beleggingen beoordelen, noemen we de Fundamentele Beleggingsbeginselen. Mede op basis van deze beginselen, beheerst ACTIAM de risico's voor de beleggingen van Zwitserleven en beïnvloedt Zwitserleven via ACTIAM het gedrag van bedrijven. Samen dragen we bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties (VN).

ACTIAM neemt in haar beleggingsbeleid ook de impact op de 9 planetaire grenzen mee. Deze zijn geïdentificeerd door het Stockholm Resilience Centre. Met de planetaire grenzen wordt het maximum aangegeven dat de mensheid aan natuurlijke hulpbronnen kan gebruiken, zonder de aarde uit te putten. Met een wetenschappelijke methodologie die ACTIAM gebruikt, worden bedrijven langs de meetlat gelegd van de SDG's. En worden bedrijven getoetst op het naleven van de Principles for Responsible Investments van de Verenigde Naties.

Zwitserleven is over het beleggingsbeleid van haar fondsen volledig transparant. Alle informatie is beschikbaar en we zijn voortdurend in gesprek met ACTIAM. Het doel is de duurzaamheid van onze fondsen verder aan te scherpen op basis van nieuwe inzichten. Daar waar mogelijk voldoen al onze fondsen aan de strenge ESG-criteria. Daar waar dit nog niet geheel mogelijk is, zoeken we actief naar alternatieven om onze ambities waar te maken. Uiteindelijk beleggen we pensioengelden van deelnemers met als doel bij te dragen aan een onbezorgde financiële toekomst in een leefbare wereld die ertoe doet.


Dit artikel is gepubliceerd op 15 januari 2020

Misschien vindt u dit ook interessant:

Duurzaam beleggen: activiteiten eerste kwartaal 2024.

Elk kwartaal brengt Cardano Asset Management (de fonds­beheerder van de Zwitserleven fondsen) verslag uit over de manier waarop zij haar duurzame beleggingsbeleid uitvoert.

Leestijd 2 minuten

Zwitserleven voor de 2e keer achtereen aan kop in duurzaamheidsranking van VBDO

Zwitserleven, als onderdeel van Athora Netherlands, behaalt eerste plaats in de benchmark 'Verantwoord Beleggen door Verzekeraars in Nederland'.

Leestijd 2 minuten

Vervolg op wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.

Eén van de beleggingsrestricties van de Zwitserleven Duration fondsen is nu aangepast.

Leestijd 2 minuten

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.

ACTIAM Cardano maakt een aantal wijzigingen in de beleggingsstructuur, het beleggingsbeleid en het duurzaamheidsbeleid van een aantal Duration fondsen.

Leestijd 2 minuten