Eerste plaats in duurzaamheidsranking VBDO
ImageDuurzaam, Over Zwitserleven

Eerste plaats in duurzaamheidsranking VBDO

ImageLeestijd 2 minuten

Zwitserleven voor de 2e keer achtereen aan kop in duurzaamheidsranking van VBDO

Net als in 2021 heeft Zwitserleven, als onderdeel van Athora Netherlands, de eerste plaats behaald in de benchmark ‘Verantwoord Beleggen door Verzekeraars in Nederland’ met een score van 4,5 uit 5. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) presenteert dit onderzoek elke twee jaar, waarin zij het duurzame beleggingsbeleid van Nederlandse verzekeraars met elkaar vergelijkt op 4 gebieden: bestuur, beleid, implementatie en transparantie.

Trots

Jan de Pooter, Chief Executive Officer van Athora Netherlands: “Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de strategie en het beleggingsbeleid van Athora Netherlands. Ik ben dan ook trots dat dit door VBDO wordt erkend in hun benchmark. Het is voor ons alleen maar een extra aanmoediging om onze expertise hiervoor te blijven inzetten. Ik vind het ook heel positief dat we als verzekeringssector gezamenlijk goede vooruitgang blijven boeken ten aanzien van duurzaamheid. Dit is des te belangrijker gezien de grote klimaatuitdagingen waar we met z’n allen voor staan.”

Real world impact

Ons duurzaam beleggingsbeleid is gericht op het maken van een positieve impact op de reële economie en de echte wereld (het principe van real world impact). Dat doen we door te investeren in bedrijven (en overheden) die vandaag al duurzame economische activiteiten ontplooien maar ook in bedrijven die belangrijk zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving en economie.

De VBDO ziet bovendien dat Athora Netherlands goed op weg is om de real world impact van zijn beleggingen inzichtelijk te maken. Zo hebben we dit jaar met onze strategische partner Cardano stappen gezet op het gebied van geo spatial data. Daarbij kan, bijvoorbeeld, worden vastgesteld welke bedrijven in onze portfolio aanwezig zijn in gebieden met een hoog risico op extreme droogte of gebieden met een kwetsbare biodiversiteit.

Over VBDO

De VBDO is de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Sinds haar oprichting in 1995 werkt VBDO aan een meer duurzame en verantwoorde kapitaalmarkt, in de overtuiging dat dit leidt tot een gezondere en meer rechtvaardige wereld.

Als onafhankelijke vereniging is VBDO een gedreven aanjager, motivator en kennisleider voor verantwoord beleggen onder financiële instellingen en duurzame bedrijfsvoering bij beursgenoteerde bedrijven. De leden bestaan uit institutionele en particuliere beleggers, alsmede een aantal vooraanstaande niet-gouvernementele organisaties.

VBDO vertegenwoordigt daarmee ruim 80% van het door Nederlandse beleggers belegd vermogen en wordt gezien als een belangrijke en gerespecteerde gesprekspartner voor onder meer de media en politiek.

Lees hier het persbericht van VBDO


Dit artikel is gepubliceerd op 06 september 2023

Misschien vindt u dit ook interessant:

Overdracht pensioenportefeuille Onderlinge ’s-Gravenhage aan Zwitserleven definitief.

De overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge 's-Gravenhage is nu definitief.

Leestijd 1 minuten

Vervolg op wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.

Eén van de beleggingsrestricties van de Zwitserleven Duration fondsen is nu aangepast.

Leestijd 2 minuten

Onderlinge 's-Gravenhage wil zijn pensioenportefeuille aan Zwitserleven overdragen

De overdracht van rechten en verplichtingen van Onderlinge 's Gravenhage aan de pensioenportefeuille van Zwitserleven.

Leestijd 2 minuten

Wijziging beleggingsbeleid Zwitserleven Duration fondsen.

ACTIAM Cardano maakt een aantal wijzigingen in de beleggingsstructuur, het beleggingsbeleid en het duurzaamheidsbeleid van een aantal Duration fondsen.

Leestijd 2 minuten

Deel van de deelnemers van Pensioen­fonds Aon kiest voor innovatieve opt-out van Zwitserleven

Het bestuur van Pensioen­fonds Aon heeft oud-deelnemers en pensioenge­rechtigden een opt-out mogelijkheid bij Zwitserleven geboden bij de overdracht van de gesloten pensioen­regelingen naar het Algemeen Pensioen­fonds Stap.

Leestijd 2 minuten

Duurzaam beleggen: activiteiten eerste kwartaal 2023.

In dit rapport ligt de focus op biodiversiteit en de diverse organisaties die zich op dit gebied inzetten om de effecten op het klimaat en milieu inzichtelijk en meetbaar te maken.

Leestijd 2 minuten