Zwitserleven VP Obligatie.

Zwitserleven VP Obligatie belegt in het Zwitserleven Medium Duration Fonds. Dit fonds belegt in vastrentende waarden en heeft een middellange duration. De verwachte gemiddelde duration is circa 8 jaar.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven VP Obligatie belegt in het Zwitserleven Medium Duration Fonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Het Zwitserleven Medium Duration Fonds is speciaal geselecteerd voor Zwitserleven VP Obligatie. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan Zwitserleven VP Obligatie liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van Zwitserleven VP Obligatie is gelijk aan dat van het Zwitserleven Medium Duration Fonds. Dat fonds heeft als beleggingsdoel om met een beperkt kredietrisico, de rentegevoeligheid van beleggingen af te stemmen op die van pensioenverplichtingen. Daartoe streeft het fonds het kasstroomoverzicht te repliceren zoals opgenomen in het prospectus. Het fonds kent geen benchmark.

Hoe belegt het fonds?

Zwitserleven VP Obligatie belegt in het Zwitserleven Medium Duration Fonds. Dat fonds voert een actief beleid op de keuze van de obligaties en de verhouding tussen obligaties en rentederivaten. Er wordt geen actief duration beleid gevoerd.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven VP Obligatie belegt in het Zwitserleven Medium Duration Fonds. Dat fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.2 en in de bijlage vanaf bladzijde 109 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Medium Duration Fonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:  

  • Lopende kosten factor (LKF), die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte lopende kosten factor van Zwitserleven VP Obligatie is 0,30% per jaar.
  • Beheerkosten, die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u op uw polisblad.
  • Het fonds maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen kosten. Die kosten noemen we portefeuilletransactiekosten (PtrK).