Zwitserleven Geldmarktfonds.

Wilt u verantwoord beleggen in een fonds dat vooral belegt in kortlopende obligaties en andere leningen? Dat kan met het Zwitserleven Geldmarktfonds. De gemiddelde looptijd van de beleggingen is maximaal 1 jaar. Door de korte looptijd van de beleggingen heeft het fonds bijna geen neerwaarts koersrisico.

Waarin belegt dit fonds?

  • Leningen van bedrijven, instellingen en overheden die Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch hebben beoordeeld met een gemiddelde waardering van minimaal A-

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste leningen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onetisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om etische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Service fee, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte service fee van het Zwitserleven Geldmarktfonds is 0,04% per jaar.
  • Fondskosten die betaald worden in de polis. Voor het Zwitserleven Exclusief Pensioen, Nu Pensioen en Nu PensioenRekening zijn deze 0,4% per jaar. Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De op- of afslag is 0,02%.

Heeft u vragen?

Bel ons op 020 - 347 88 94, of stuur een e-mail naar de manager van dit fonds.