PP Wereld Aandelenfonds.

Wilt u verantwoord beleggen in ondernemingen wereldwijd? Dat kan met het PP Wereld Aandelenfonds. Met dit fonds belegt u in topondernemingen wereldwijd. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

RZL Wereld Aandelenfonds belegt in goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa, Noord -Amerika, Azië en opkomende landen.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds belegt actief. Dit betekent dat de fondsmanager probeert om de beste aandelen te selecteren om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,75% per jaar. Deze bestaan uit: 

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,75% per jaar.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.