PP Optimaal Euro Mixfonds.

PP Optimaal Euro Mix­fonds.

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in Europese aandelen en in euro staats – en bedrijfsobligaties? Dat kan met het PP Optimaal Euro Mixfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Waarin belegt het fonds?

Het PP Optimaal Euro Mixfonds belegt voor 50% in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds  en voor  50% in het Zwitserleven ObligatiefondsDaardoor is het beleggingsbeleid voor Europese aandelen gelijk aan het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds en het beleggingsbeleid voor euro staats – en bedrijfsobligaties gelijk aan het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Obligatiefonds. Het beleid van beide fondsen staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. De fondsen zijn speciaal geselecteerd voor het PP Optimaal Euro Mixfonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan worden een of beide fondsen vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het PP Optimaal Euro Mixfonds liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het PP Optimaal Euro Mixfonds is gelijk aan dat van de onderliggende fondsen. Deze fondsen hebben als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast wordt voor wat betreft de aandelenbeleggingen en een deel van de obligatieportefeuille lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt volgens een standaardverdeling in andere beleggingsfondsen. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het PP Optimaal Euro Mixfonds belegt in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds en in het Zwitserleven Obligatiefonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor fondsen met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, dat ecologische en sociale kenmerken promoot, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De kenmerken van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds leest u in hoofdstuk 11.1 en de kenmerken van het Zwitserleven Obligatiefonds leest u in hoofdstuk 11.4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,74% per jaar. Deze bestaan uit: 

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,74% per jaar.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.