Aankopen van pensioen bij overlijden

Wat is aankoop van pensioen bij overlijden?

In je pensioenregeling bij Zwitserleven bouw je een pensioenkapitaal op. Als je in dienst bent van een werkgever die de pensioenregeling door Zwitserleven laat uitvoeren en je het Zwitserleven Pensioen hebt, zijn daarnaast meestal een partner- en wezenpensioen voor je verzekerd. Of dit zo is, kun je zien op je werknemersportaal op de pagina Mijn dekkingen. De verzekeringen van het partner- en wezenpensioen worden uitgevoerd door onze risicoverzekeraar (elipsLife).

Als je komt te overlijden voor je pensioendatum betaalt elipsLife het verzekerde partner- en/of wezenpensioen uit aan je partner* en/of kind(eren). Het kapitaal dat je hebt opgebouwd, gebruiken wij voor een aanvulling op het partner- en/of wezenpensioen. Door de overheid is via de belastingregels bepaald hoeveel geld je partner en/of kind(eren) bij overlijden aan pensioen mogen ontvangen. Als het partner- en/of wezenpensioen dat is verzekerd lager is dan dit maximum, dan mogen wij het opgebouwde kapitaal gebruiken voor het verhogen van deze verzekerde pensioenen.

Hoe wij het opgebouwde kapitaal gebruiken, is afhankelijk van de situatie en leggen wij hierna uit.

Is je pensioenkapitaal kleiner dan € 10.000?

A. Was je op het moment van overlijden in dienst van een werkgever die de pensioenregeling door Zwitserleven laat uitvoeren en had je het Zwitserleven Pensioen? Dan wordt je pensioenkapitaal gebruikt voor het verhogen van de door elipsLife uit te betalen pensioenen. Je partner en/of kinderen hebben dan geen keuze.

B. Was je op het moment van overlijden niet meer in dienst van een werkgever die de pensioenregeling door Zwitserleven laat uitvoeren? Dan betalen wij het kapitaal in één keer uit. Hierbij houden wij rekening met belasting, die hierover betaald moet worden. Je partner en/of kinderen hebben dan geen keuze.

Is je pensioenkapitaal groter dan of gelijk aan € 10.000?

Dan hebben je partner of kinderen wel een keuze.

Standaard brengen wij een offerte uit voor je partner en/of kinderen. Als je nabestaanden akkoord gaan met de offerte, gebruikt Zwitserleven je kapitaal voor een aanvullend partner- en/of wezenpensioen. De hoogte daarvan hangt af van je opgebouwde kapitaal en de tarieven (inclusief rente) van Zwitserleven op het moment van overlijden.

Je partner en/of kind(eren) mogen ook kiezen voor een andere verzekeraar. Als ze dat willen, moeten ze zelf een offerte opvragen bij de verzekeraar van hun keuze. En deze offerte vergelijken met de offerte van Zwitserleven.

Verder hebben je nabestaanden de keuze om van het kapitaal een extra partnerpensioen, een extra tijdelijk partnerpensioen of een extra wezenpensioen te kopen.

Voor wie is het aankopen van pensioen bij overlijden bedoeld?

Het aankopen van pensioen bij overlijden is bedoeld voor je partner en/of kind(eren) als je overlijdt vóór je pensioendatum.

Als je bij Zwitserleven opgebouwde pensioenkapitaal kleiner is dan € 10.000, dan kunnen je partner en/of kinderen geen keuzes maken bij het aankopen van pensioen.
Als je bij Zwitserleven opgebouwde pensioenkapitaal groter dan of gelijk aan € 10.000 is, dan kunnen je partner en/of kinderen wel keuzes maken bij het aankopen van pensioen.

In je pensioenreglement kun je zien wie er volgens je pensioenregeling als partner wordt gezien. Ook vind je daar wie er als kind wordt gezien. Het pensioenreglement kun je vinden op je werknemersportaal bij Mijn documenten.

Waarom aankopen van pensioen bij overlijden?

Voordelen

 • Je partner en/of kind(eren) ontvangen een extra uitkering bovenop het verzekerde partner- en wezenpensioen. Deze uitkering kunnen zij gebruiken voor het betalen van huishoudelijke uitgaven, huur of hypotheek, studie, zorgkosten enzovoort.

 • Bij de keuze voor een tijdelijk partnerpensioen heeft je partner voor een tijdelijke periode na je overlijden meer geld beschikbaar. Hierdoor heeft je partner in de eerste jaren na je overlijden een hoger inkomen. Later neemt het inkomen van je partner dan wel af.
 • Je opgebouwde kapitaal gaat bij overlijden niet naar Zwitserleven als je een partner en/of kind(eren) hebt.

Nadelen

 • Uitkeringen en toeslagen van de overheid die je partner en/of kind(eren) ontvangen, worden mogelijk gekort. Je partner en/of kinderen ontvangen namelijk (tijdelijk) extra inkomen.
 • Als er volgens de belastingregels onvoldoende ruimte is om het verzekerde partner- en wezenpensioen te verhogen, is het deel van het opgebouwde kapitaal dat niet gebruikt kan worden voor Zwitserleven. Wij mogen dit kapitaal dan niet uitkeren aan je nabestaanden of andere erfgenamen. Wij verdelen dit kapitaal over alle andere deelnemers binnen het Zwitserleven Pensioen.  
 • Als je geen partner en kind(eren) hebt, is het opgebouwde kapitaal voor Zwitserleven. Wij mogen het dan niet uitkeren aan erfgenamen. Wij verdelen je kapitaal over alle andere deelnemers binnen het Zwitserleven Pensioen.

Wanneer is aankopen van pensioen bij overlijden geschikt?

Als je bij overlijden voor je pensioendatum een partner en/of kinderen hebt, is het aankopen van pensioen bij overlijden geschikt. Wel moet er volgens de belastingregels ruimte zijn voor aankoop van extra partner- en/of wezenpensioen.  

Welke alternatieven zijn er?

Als je opgebouwde kapitaal meer dan € 10.000 is, brengt Zwitserleven een offerte uit voor extra partner- en/of wezenpensioen. Je partner en/of kind(eren) kunnen ervoor kiezen om zelf een offerte op te vragen bij een andere verzekeraar.

Let op

Bij aankoop bij een andere verzekeraar zijn de tarieven en voorwaarden van de andere verzekeraar van toepassing. Als je in het buitenland woont, is het soms lastig je pensioen bij een andere verzekeraar aan te kopen.

Hoe regel je het aankopen van pensioen bij overlijden?

Op je werknemersportaal kun je in het onderdeel Mijn gegevens zien of de gegevens van je partner bij ons bekend zijn. Zo niet, dan kun je op je werknemersportaal in het onderdeel Mijn wijzigingen de gegevens van je partner aan ons doorgeven. De gegevens van je kind(eren) hoef je niet door te geven.

Als wij geen gegevens van je partner hebben, dan sturen wij na je overlijden een brief naar je huisadres. In die brief vragen wij een eventuele partner of kind(eren) zich bij ons te melden. Zodat wij ze daarna kunnen informeren over het partner- en/of wezenpensioen. En we je, als je pensioenkapitaal groter dan of gelijk aan € 10.000 is, een offerte voor nabestaandenpensioen kunnen toesturen.

Als wij wel de gegevens van je partner hebben, dan informeren wij je partner over het partner- en wezenpensioen. We zullen vervolgens een offerte aan je partner en/of kinderen sturen voor de aankoop van pensioen. Daarbij wijzen we je op de mogelijkheid om offertes bij andere verzekeraars op te vragen. Als je geen gebruik maakt van de mogelijkheid om het nabestaandenpensioen bij een andere verzekeraar aan te kopen, dan wordt het pensioen bij Zwitserleven aangekocht.

Wanneer stopt het aankopen van pensioen bij overlijden?

De mogelijkheid om pensioen aan te kopen bij overlijden stopt als:

 • Je met pensioen gaat bij Zwitserleven; of
 • Je kapitaal is overgedragen naar een andere organisatie die je pensioen voor je regelt.

*Je partner is de persoon met wie je:

 • bent gehuwd;
 • of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
 • of duurzaam een gezamenlijke huishouding voert ofwel samenwoont.

Je kunt maximaal 1 partner hebben.

Er is sprake van een duurzaam gezamenlijke huishouding als:
jij en je partner allebei niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan; en je partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van je is; en jij en je partner minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Of jij en je partner een samenlevingscontract hebben die is opgesteld en ondertekend door een notaris

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je Zwitserleven Pensioen. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.