Rendementen 2022 fondsen

Bij ons bouw je pensioen op door te beleggen. Je pensioenuitkering is daarom mede afhankelijk van het rendement op je pensioenkapitaal. In dit bericht informeren wij je kort over de marktontwikkelingen in 2022 en wat het rendement op de fondsen is geweest over het jaar 2022.

Marktontwikkelingen in 2022

Het afgelopen jaar hadden we te maken met een snel verder oplopende inflatie en afbouw van de steun door overheden en centrale banken. Door de afbouw van overheidssteun steeg de rente. Eén van de oorzaken van de oplopende inflatie was de inval van Rusland in Oekraïne aan het begin van het jaar. Dit veroorzaakte een flinke stijging in de energieprijzen. Daarnaast werd er na de covid lockdowns fors geconsumeerd waardoor tekorten ontstonden die nog verder toenamen door de oorlog in Oekraïne. Aandelen- en obligatiemarkten presteerden matig in 2022. 

Slim Beleggen

We zorgen ervoor dat je pensioenbeleggingen aansluiten bij je levensfase. Ben je bijvoorbeeld jong, dan beleg je automatisch meer in het Rendement fonds. Dit fonds is gericht op het behalen van een hoog rendement. Dit rendement heb je nodig om een goed pensioen op te bouwen. Naarmate je pensioendatum dichterbij komt, beleg je meer in Matching fondsen. Het doel van deze fondsen is de kans op tegenvallers zo laag mogelijk te houden.

Aangezien er bij een hogere rentestand minder geld nodig is voor dezelfde uitkering, betekent een negatief rendement op je Matching fondsen niet direct een lagere pensioenuitkering! Door hard gestegen rente kan het zelfs zo zijn dat je verwachte pensioen gestegen is ondanks het negatieve rendement.  Verderop lees je meer over onze beleggingsfondsen.

Het geld wat je belegd hebt bij ons gebruik je om op je pensioenleeftijd een pensioenuitkering aan te kopen. Je geeft het pensioenkapitaal dan aan de verzekeringsmaatschappij van jouw keuze en je krijgt daar een levenslange, maandelijkse, pensioenuitkering voor terug.  

Hieronder staat een overzicht van de behaalde rendementen van de beleggingsfondsen, zowel over het jaar 2022 als sinds de start van de fondsen (4 november 2014). De behaalde rendementen van de fondsen worden in dit overzicht vergeleken met de rendementen van de fondsbenchmarks. De benchmark is een meetlat om de prestaties van onze fondsen te vergelijken en te kunnen beoordelen.

Alle getoonde beleggingsrendementen van de fondsen zijn voor aftrek van de jaarlijkse beheerkosten (OCF) maar na aftrek van alle jaarlijkse transactiekosten.

2022
fondsrendement
2022 rendement benchmark Sinds start
fondsrendement (op jaarbasis)
Sinds start
rendement benchmark 
(op jaarbasis)

Matching Kort fonds

-17% -16,6% 1% 0,8%
Matching Lang fonds -32,9% -28,9% 1,9% 2,3%
Rendement fonds -14% -12,8% 6,5% 6,3%

Rendement fonds

In dit fonds wordt belegd in een mandje van verschillende beleggingen met als doel een goed rendement tegen een acceptabel risico. We beleggen niet zelf maar kiezen voor jou de beste vermogensbeheerders uit om je geld te beheren in het Rendement fonds. 

De stijgende rente, de afgebouwde steun van overheden en centrale banken, de oorlog in Oekraïne en de inflatie hebben de markten flink beïnvloed. De onderliggende fondsen van het Rendement Fonds hebben daarom in 2022 een negatief beleggingsresultaat behaald. Bij het kiezen van vermogensbeheerders kijken wij ook naar duurzaamheid. Daarom sluiten wij sommige beleggingen in de niet-duurzame energiesector uit. Hierdoor heeft het Rendement fonds niet kunnen profiteren van de recordwinsten die sommige olie- en gasbedrijven hebben gemaakt. De dalende markten in het algemeen en de keuze om minder te beleggen in niet-duurzame energie hebben gezorgd voor een rendement van -14%.

Matching fondsen

Je belegt steeds meer in de Matching fondsen als je de pensioenleeftijd nadert. Binnen deze fondsen wordt belegd in Franse en Duitse staatsobligaties. Het doel van deze fondsen is de kans op tegenvallers zo laag mogelijk te houden zodat je het pensioen kunt inkopen wat je verwacht. Tegenvallers kunnen ontstaan als in de periode voor je pensioendatum de rente daalt of prijzen stijgen (inflatie). Bij een hogere  rente vragen de verzekeraars minder kapitaal voor dezelfde pensioenuitkering. En bij een toenemende inflatie kun je voor hetzelfde pensioen minder kopen omdat alles duurder wordt. Om de koopkracht van je in te kopen pensioen te behouden, beleggen wij volledig in obligaties die in waarde meestijgen met de inflatie. Daarom is de benchmark van de Matching fondsen gekoppeld aan het tarief dat verzekeraars gebruiken voor het omwisselen van je kapitaal naar een maandelijkse uitkering met indexatie op basis van de inflatie. 

In 2022 steeg de rente. Een stijging van de rente heeft een groot negatief effect op de waarde van de obligaties in de Matching fondsen. Daarentegen heeft je pensioenuitvoerder minder geld nodig bij een hogere rente om je dezelfde uitkering uit te betalen. Een flink negatief rendement op je matching fondsen betekent niet direct een lagere pensioenuitkering. Door de stijgende rente kan het zelfs zo zijn dat je verwachte pensioen gestegen is.

De stijgende inflatie in 2022 heeft een positief effect op waarde van Matching fondsen. Per saldo is het negatieve effect van de rentestijging groter geweest dan het positieve effect van de gestegen inflatie, waardoor het rendement negatief is.

Het effect van rente en inflatie veranderingen is het grootst voor obligaties met een langere looptijd. Daarom was het rendement van het Matching Lang fonds in 2022 lager dan het rendement van het Matching Kort fonds.

Het Matching Lang fonds behaalde in 2022 een negatief rendement van -32,9%. Het Matching Kort fonds behaalde een negatief rendement van -17%. 

In vergelijking met de fondsbenchmarks zijn de prestaties van de Matching fondsen dit jaar slechter. Dit beeld wisselt overigens van jaar op jaar. Dit komt voornamelijk doordat de rente op inflatie gerelateerde staatsobligaties, waar het fonds in belegt, door vraag en aanbod in de markt, niet altijd gelijk reageert op een verandering van de rente en de inflatie die gebruikt wordt voor het inkooptarief van de verzekeraars (de benchmark). Sinds de start van de fondsen gemeten liggen de prestaties van het Matching Kort fonds nu 0,2% per jaar boven de gehanteerde benchmark, bij het Matching Lang fonds liggen de prestaties -0,4% onder de benchmark.

Rendement op je pensioenkapitaal

Jouw persoonlijke actuele jaarrendement en je persoonlijke beleggingsmix vind je onder Mijn beleggingen op je werknemersportaal. In je Dashboard kun je een prognose zien van je verwachte pensioenuitkering.

Meer informatie en Zelf beleggen

Voor meer informatie over de beleggingsfondsen en de rendementen van de Zelf beleggen fondsen bezoek je de factsheets.