Rendementen 2021 fondsen

Bij ons bouw je pensioen op door te beleggen. Je pensioenuitkering is daarom mede afhankelijk van het rendement op je pensioenkapitaal. In dit bericht informeren wij je kort over de marktontwikkelingen in 2021 en wat het rendement op de fondsen is geweest over het jaar 2021. 

Marktontwikkelingen in 2021

Kenmerkend voor het afgelopen jaar was het verdere herstel van de wereldwijde economie. Grootschalige vaccinatiecampagnes zorgden ervoor dat landen steeds verder open konden gaan. Overheden en centrale banken beperkten met steun bovendien de negatieve financiële effecten van de pandemie voor consumenten en bedrijven. Daardoor was er wereldwijd een sterke vraag naar goederen en grondstoffen, die als gevolg daarvan sterk in prijs stegen. Groei en goede winstcijfers van bedrijven zorgden er voor dat aandelen het jaar op recordstanden afsloten. Door groei en inflatie steeg de rente in 2021. Ten slotte daalde de euro in waarde ten opzichte van de meeste andere valuta.

Slim Beleggen

We zorgen ervoor dat je pensioenbeleggingen aansluiten bij je levensfase. Ben je bijvoorbeeld jong, dan beleg je automatisch meer in het Rendement fonds. Dit fonds is gericht op het behalen van een hoog rendement. Dit rendement heb je nodig om een goed pensioen op te bouwen. Naar mate je pensioendatum dichterbij komt, beleg je meer in Matching fondsen met een risicomijdend karakter. 

Het geld wat je belegd hebt bij ons gebruik je om op je pensioenleeftijd een pensioenuitkering aan te kopen. Je geeft het pensioenkapitaal dan aan de verzekeringsmaatschappij van jouw keuze en je krijgt daar een levenslange, maandelijkse, pensioenuitkering voor terug.  

Hieronder staat een overzicht van de behaalde rendementen van de beleggingsfondsen, zowel over het jaar 2021 als sinds de start van de fondsen (4 november 2014). De behaalde rendementen van de fondsen worden in dit overzicht vergeleken met de rendementen van de fondsbenchmarks. De benchmark is een meetlat om de prestaties van de onze fondsen te vergelijken en te kunnen beoordelen.

Alle getoonde beleggingsrendementen zijn voor aftrek van de jaarlijkse beheerkosten (OCF) maar na aftrek van alle jaarlijkse transactiekosten. 

2021
fondsrendement
2021 rendement benchmark Sinds start
fondsrendement (op jaarbasis)
Sinds start
rendement benchmark 
(op jaarbasis)
Matching Kort fonds 6,7% 5,8% 3,8% 3,5%
Matching Lang fonds 12,1% 9,1% 8,0% 7,6%
Rendement fonds 20,7% 20,6% 9,7% 9,3%

Matching fondsen

Je belegt steeds meer in de Matching fondsen als je de pensioenleeftijd nadert. Binnen deze fondsen wordt belegd in Franse en Duitse staatsobligaties. Het doel van deze fondsen is de kans op tegenvallers zo laag mogelijk te houden zodat je het pensioen kunt inkopen wat je verwacht. Tegenvallers kunnen ontstaan als in de periode voor je pensioendatum de rente daalt of prijzen stijgen (inflatie). Bij een lagere rente vragen de verzekeraars meer kapitaal voor dezelfde pensioenuitkering. En bij een toenemende inflatie kun je voor hetzelfde pensioen minder kopen omdat alles duurder wordt. Daarom is de benchmark van de Matching fondsen gekoppeld aan het tarief dat verzekeraars gebruiken voor het omwisselen van je kapitaal naar een maandelijkse uitkering met indexatie op basis van de inflatie. 

In 2021 steeg de rente. Een stijging van de rente heeft een negatief effect op de waarde van de obligaties in de Matching fondsen. Deze negatieve impact van de rente werd echter meer dan goedgemaakt door de sterk oplopende inflatie, die positief is voor de waarde van Matching fondsen. Om de koopkracht van je in te kopen pensioen te behouden, beleggen wij volledig in obligaties die in waarde meestijgen met de inflatie.

Het effect van rente en inflatie veranderingen is het grootst voor obligaties met een langere looptijd. Daarom was het rendement van het Matching Lang fonds in 2021 hoger dan het rendement van het Matching Kort fonds.

Het Matching Lang fonds behaalde in 2021 een duidelijk positief rendement van +12,1%. Het Matching Kort fonds behaalde een rendement van +6,7%. 

In vergelijking met de fondsbenchmarks zijn de prestaties van de Matching fondsen dit jaar weer wat beter. Dit beeld wisselt overigens van jaar op jaar. Dit komt voornamelijk doordat de rente op inflatie gerelateerde staatsobligaties, waar het fonds in belegt, door vraag en aanbod in de markt niet altijd gelijk reageert op een verandering van de rente en de inflatie die gebruikt wordt voor het inkooptarief van de verzekeraars (de benchmark). Sinds de start van de fondsen gemeten, liggen de prestaties van de Matching fondsen nu ongeveer +0,4% per jaar boven de gehanteerde benchmark.

Rendement fonds

In dit fonds wordt belegd in een mandje van verschillende beleggingen met als doel een goed rendement tegen een acceptabel risico. We beleggen niet zelf maar kieszen voor jou de beste vermogensbeheerders uit om je geld te beheren in het Rendement fonds. 

De wereldwijde economie herstelde verder. Door grootschalige vaccinatiecampagnes konden landen steeds verder open gaan. De voortdurende steun van overheden en centrale banken zorgde wereldwijd voor een sterke vraag naar goederen en grondstoffen, die als gevolg daarvan sterk in prijs stegen. Door groei en goede winstcijfers van bedrijven sloten aandelen het jaar af op recordstanden. 

Deze marktontwikkelingen hadden ook positieve gevolgen voor het prestaties van het Rendement fonds. Vooral de Amerikaanse aandelenmarkten en aandelen van vastgoedbedrijven presteerden in 2021 erg goed. Het behaalde fondsrendement over 2021 kwam uit op +20,7%.  

Sinds de start behaalt het Rendement fonds elk jaar een hoger rendement dan haar benchmark. Ook dit jaar zijn de prestaties van het Rendement fonds beter dan de fondsbenchmark. Gemiddeld is nu sinds de start een extra rendement behaald van 0,4% per jaar. 

Rendement op je pensioenkapitaal

Jouw persoonlijke actuele jaarrendement en je persoonlijke beleggingsmix vind je onder Mijn beleggingen op  je werknemersportaal. In je Dashboard kun je een prognose zien van je verwachte pensioenuitkering.

Meer informatie en Zelf beleggen

Voor meer informatie over de beleggingsfondsen en de rendementen van de Zelf beleggen fondsen bezoek je de factsheets.