Rendementen 2018 fondsen

Bij ons bouw je pensioen op door te beleggen. Je pensioenuitkering is daarom mede afhankelijk van het rendement op je pensioenkapitaal. In dit bericht informeren wij je over wat het rendement op de fondsen is geweest over het jaar 2018.

Slim Beleggen

We zorgen ervoor dat je pensioenbeleggingen aansluiten bij je levensfase. Ben je bijvoorbeeld jong, dan beleg je automatisch meer in het Rendement fonds. Dit fonds is gericht op het behalen van een hoog rendement. Dit rendement heb je nodig om een goed pensioen op te bouwen. Naar mate je pensioendatum dichterbij komt, beleg je meer in Matching fondsen met een defensief karakter. Het geld wat je gespaard hebt bij ons gebruik je om op je pensioenleeftijd een pensioenuitkering aan te kopen. Je geeft het gespaarde kapitaal dan aan een verzekeringsmaatschappij en krijgt daar een levenslange maandelijkse pensioenuitkering voor terug.

Hieronder tref je een overzicht aan van de behaalde rendementen van de beleggingsfondsen, zowel over het jaar 2018 als sinds de start van de fondsen (4 november 2014). De behaalde fondsrendementen worden in dit overzicht afgezet tegen de rendementsontwikkeling van de fondsbenchmarks, een meetlat om de prestaties van onze fondsen te vergelijken.

Alle getoonde beleggingsrendementen van de fondsen zijn netto, dus na aftrek van alle kosten.

2018 fondsrendement 2018
benchmark
Sinds start fondsrendement (gemiddeld per jaar) Sinds start benchmark
(gemiddeld per jaar)
Matching Kort fonds -0,6% -0,5% 2,0% 1,4%
Matching Lang fonds 4,0% -0,5% 4,9% 2,9%
Rendement fonds -4,9% -4,4% 5,0% 5,2%

In de beleggingsrendementen is geen rekening gehouden met de korting op de beleggingskosten (OCF) die met je werkgever is afgesproken. De korting wordt maandelijks met je verrekend door extra pensioenkapitaal aan te kopen.

Matching fondsen

Je belegt steeds meer in Matching fondsen als je de pensioenleeftijd nadert. Het doel van deze fondsen is de kans op tegenvallers zo laag mogelijk te houden zodat je het pensioen kunt inkopen wat je verwacht. Tegenvallers kunnen ontstaan als in de periode voor je pensioendatum de rente daalt of prijzen stijgen (inflatie). Bij een lagere rente vragen de verzekeraars meer kapitaal voor dezelfde pensioenuitkering. En bij een toenemende inflatie kunt je voor hetzelfde pensioen minder kopen omdat alles duurder wordt. Daarom is de benchmark van de Matching fondsen gekoppeld aan het tarief dat verzekeraars gebruiken voor het omwisselen van je kapitaal naar een maandelijkse uitkering met indexatie op basis van de inflatie.

De rente is in 2018 nauwelijks veranderd, alleen de rente voor hele lange looptijden daalde licht. Een daling van de rente heeft een positief effect op de waarde van vastrentende waarden in de Matching fondsen. Dit effect zal groter zijn voor obligaties met een langere looptijd. Als gevolg van o.a. de rentedaling behaalde het Matching Lang fonds dan ook een positief beleggingsrendement van +4,0%. Het Matching Kort fonds behaalde na aftrek van beheer- en transactiekosten een klein negatief beleggingsrendement van -0,6%.

In vergelijking met de fondsbenchmark presteerde het Matching Lang fonds een stuk beter. Dit komt voornamelijk doordat de rente op inflatie gerelateerde staatsobligaties, waar het fonds in belegt, sterker daalde dan de rente die gebruikt wordt voor het inkooptarief van de verzekeraars (de benchmark). Het rendement van het Matching Kort fonds was in lijn met dat van de fondsbenchmark.

Rendement fonds

In dit fonds wordt belegd in een mandje van verschillende beleggingen met als doel een goed rendement tegen een acceptabel risico. We beleggen niet zelf maar kiezen voor jou de beste vermogensbeheerders uit om je geld te beheren in het Rendement Fonds.

Eind 2018 maakten beleggers zich wereldwijd steeds meer zorgen, bijvoorbeeld over een lagere economische groei in Amerika en over de gevolgen van politieke keuzes zoals de ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid, de escalerende handelsoorlog tussen China en Amerika en de afwikkeling van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (‘Brexit’). Als gevolg hiervan daalden de beurskoersen van risicovollere beleggingen, zoals aandelen, fors. Dit had ook gevolgen voor het behaald fondsrendement. Alle beleggingscategorieën binnen het Rendement fonds behaalden het afgelopen jaar een negatief beleggingsrendement, maar de verschillen waren groot. De meest negatieve rendementen werden behaald op aandelen uit opkomende landen (-11,0%), terwijl de Europese Bedrijfsobligaties het beste rendement lieten zien gedurende 2018 (-0,1%). Door breed te spreiden over meerdere wereldwijde beleggingscategorieën, kwam het behaalde fondsrendement over 2018 uit op -4,9%.

Kijken we naar het rendement van de fondsbenchmark (-4,4%) dan blijft het behaalde rendement van het Rendement fonds met -4,9% iets achter. Dit verschil wordt veroorzaakt door de ingehouden standaard beheerkosten (OCF) en de transactiekosten.

Rendement op je pensioenkapitaal

Jouw persoonlijke actuele jaarrendement en je persoonlijke beleggingsmix vind je onder Mijn beleggingen op  je werknemersportaal. In je Dashboard kun je een prognose zien van je verwachte pensioenuitkering.

Meer informatie en Zelf beleggen

Voor meer informatie over de beleggingsfondsen en de rendementen van de Zelf beleggen fondsen bezoek je de factsheets.