Duurzaam beleggen: activiteiten eerste kwartaal 2023.
ImageInvestment, Sustainability

Duurzaam beleggen: activiteiten eerste kwartaal 2023.

ImageReadtime 2 minutes

Elk kwartaal brengt ACTIAM - de fondsbeheerder van de Zwitserleven fondsen - verslag uit over de manier waarop zij haar duurzame beleggingsbeleid uitvoert. Hierbij staat elke keer een ander onderwerp centraal.

In dit rapport over het eerste kwartaal van 2023, gaat Dennis van der Putten, hoofd Sustainability bij ACTIAM, in op biodiversiteit en de diverse organisaties die zich op dit gebied inzetten om onder andere de effecten op het klimaat en milieu inzichtelijk en meetbaar te maken. Hierdoor kan de selectie van duurzame bedrijven in de toekomst gemakkelijker worden gemaakt en is sneller te zien of zij voldoen aan de duurzaamheidscriteria die een duurzame belegger nastreeft.

Het is duidelijk dat er veel initiatieven zijn op het gebied van bescherming van de biodiversiteit en ACTIAM volgt dit op de voet. Door onder andere deze ontwikkelingen nauwkeurig te volgen, hoopt ACTIAM de langetermijndoelstelling om in 2050 een netto nulemissie te realiseren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, te behalen. Evenals de tussendoelen: broeikasintensiteit van de beleggingen verminderen met 50% in 2030 en 75% in 2040 ten opzichte van het niveau van 2020.

Bekijk de kwartaalrapportage Duurzaam Beleggen 1e kwartaal 2023


This article is published on 09 May 2023