Prospectus aanpassingen 10+ fonds en Duration fondsen

Prospectus aanpassingen 10+ fonds en Duration fondsen

Per 18 juli 2018 wijzigt het beleggingsbeleid van het Zwitserleven Government 10+ fonds en de Zwitserleven Duration fondsen.

Voor het Zwitserleven Government 10+ fonds is de wijziging een aanscherping van het beleid, in het bijzonder van de beleggingsrestricties die gelden voor het aangaan van kredietrisico. Dit heeft als doel om voor het fonds meer actief rendement te kunnen genereren.

Voor het Zwitserleven Medium Duration Fonds, Zwitserleven Long Duration Fonds en Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds is het met ingang van 18 juli 2018 mogelijk om te beleggen in rechten van deelneming in geldmarktfondsen, waarbij dit niet enkel om ontvangen onderpand hoeft te gaan. De aanscherping van het beleid is om meer waarde in de portefeuille te kunnen creƫren en om krediet- en tegenpartijrisico op liquiditeitsposities van het fonds te kunnen mitigeren.

Meer informatie vindt u in de toelichting Zwitserleven Beleggingsfondsen en de toelichting Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De wijziging is ook vastgelegd in het addendum bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen en het prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.