Zwitserleven VP Selectie.

Zwitserleven VP Selectie belegt in het Zwitserleven Selectie Fonds. Zwitserleven bepaalt voor dat fonds de selectie van de beleggingscategorieën. Met dit fonds belegt u in onroerend goed, obligaties van bedrijven met een lage kredietwaardigheid en obligaties van landen met opkomende economieën.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven VP Selectie belegt in het Zwitserleven Selectie Fonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Het Zwitserleven Selectie Fonds is speciaal geselecteerd voor Zwitserleven VP Selectie. Daarmee kiest Zwitserleven voor een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan Zwitserleven VP Selectie liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van Zwitserleven VP Selectie is gelijk aan dat van het Zwitserleven Selectie Fonds. Dat fonds streeft lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen en een financiële rendementsdoelstelling na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 en 11.6 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Hoe belegt het fonds?

Zwitserleven VP Selectie belegt in het Zwitserleven Selectie Fonds. Dat fonds belegt in speciaal geselecteerde beleggingsfondsen. Dit kunnen Zwitserleven beleggingsfondsen zijn maar ook fondsen van andere vermogensbeheerders. Dit is een fonds met een hoog risico profiel. Bij de selectie van de beleggingsfondsen wordt daar rekening mee gehouden. De geselecteerde beleggingsfondsen worden regelmatig beoordeeld. Het is mogelijk dat fondsen vervangen worden door vergelijkbare fondsen. Ook is het mogelijk dat er beleggingsfondsen worden toegevoegd. Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven VP Selectie belegt in het Zwitserleven Selectie Fonds. Dat fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.6 en in de bijlage vanaf bladzijde 109 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Selectie Fonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:  

  • Lopende kosten factor (LKF), die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte lopende kosten factor van Zwitserleven VP Selectie is 0,30% per jaar.
  • Beheerkosten, die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u op uw polisblad.
  • Het fonds maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen kosten. Die kosten noemen we portefeuilletransactiekosten (PtrK).