Zwitserleven RZL Europa Aandelenfonds.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in aandelen van Europese ondernemingen? Dat kan met het Zwitserleven RZL Europa Aandelenfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Europa Aandelenfonds belegt in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Het Zwitserleven Europees Aandelenfonds is speciaal geselecteerd voor het Zwitserleven RZL Europa Aandelenfonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het Zwitserleven RZL Europa Aandelenfonds liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Zwitserleven RZL Europa Aandelenfonds is gelijk aan dat van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds. Dat fonds streeft lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen en een financiële rendementsdoelstelling na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 en 11.1 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Europa Aandelenfonds belegt in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds. Dat fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de aandelen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in Hoofdstuk 4 en 11.1 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Europa Aandelenfonds belegt in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds. Dat fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.1 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Europees Aandelenfonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,00% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,00% per jaar.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.