Zwitserleven RZL Aziƫ Aandelenfonds.

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen een breed gespreide portefeuille van grote en middelgrote aandelen uit ontwikkelde landen in Azië en de Pacific? Dat kan met het Zwitserleven RZL Azië Aandelenfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Azië Aandelenfonds belegt in het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific is speciaal geselecteerd voor het Zwitserleven RZL Azië Aandelenfonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het Zwitserleven RZL Azië Aandelenfonds liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Zwitserleven RZL Azië Aandelenfonds is gelijk aan dat van het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific. Het beleggingsdoel van dit fonds is, rekening houdend met de voor het fonds van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI Pacific Index Net EUR zoveel als mogelijk benadert. Daarnaast streeft het fonds lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Azië Aandelenfonds belegt in het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific. Dit fonds belegt passief. Dat betekent dat de fondsmanager niet zelf de beleggingen uitkiest en een index volgt om daarmee de fondskosten zo laag mogelijk te houden. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.9 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Het toepassen van de duurzaamheidscriteria geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden op een zodanige wijze belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Azië Aandelenfonds belegt in het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific. Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.9 en in de bijlage vanaf bladzijde 109 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific. eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,85% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,85% per jaar.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.