Euro Obligatiefonds.

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in een fonds dat voornamelijk belegt in leningen die zijn uitgegeven door overheden of ondernemingen? Dat kan met het Euro Obligatiefonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Het Euro Obligatiefonds belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Het Zwitserleven Obligatiefonds is speciaal geselecteerd voor het Euro Obligatiefonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het Euro Obligatiefonds liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Euro Obligatiefonds is gelijk aan dat van het Zwitserleven Obligatiefonds. Het beleggingsdoel van het Zwitserleven Obligatiefonds is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.

Hoe belegt het fonds?

Het Euro Obligatiefonds belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Dat fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de leningen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Euro Obligatiefonds belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Dat fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.4 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Obligatiefonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,95% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,70% per jaar.
  • Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,25%.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.