Etappe Euro Aandelenfonds.

Etappe Euro Aandelenfonds.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in aandelen van Europese ondernemingen? Dat kan met het Etappe Euro Aandelenfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Waarin belegt het fonds?

Het Etappe Euro Aandelenfonds belegt in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Het Zwitserleven Europees Aandelenfonds is speciaal geselecteerd voor het Etappe Euro Aandelenfonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het Etappe Euro Aandelenfonds liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Etappe Euro Aandelenfonds is gelijk aan dat van het Zwitserleven Europees Aandelenfonds. Dat fonds streeft lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen en een financiële rendementsdoelstelling na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 en 11.1 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het Etappe Euro Aandelenfonds belegt in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds. Dat fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de aandelen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in Hoofdstuk 4 en 11.1 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Etappe Euro Aandelenfonds belegt in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds. Dat fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De duurzame beleggingen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze leest u op hoofdlijnen in hoofdstuk 4 en specifiek voor het fonds in hoofdstuk 11.1 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,08% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1% per jaar.
  • Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,08%.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.

LifeCycleBeleggen.

LifeCycleBeleggen.

Dit fonds maakt deel uit van de beleggingsmix in LifeCycleBeleggen Etappe.