Please note: your browser is out of date. Read more

Corporate social responsibility.

Sustainability starts at home.

We want to have a positive impact on the world we live in. With our products and services, our business operations and our investments. This means that our sustainability awareness is not limited to just our investments, but extends to our offices as well. 

Zwitserleven, responsible both inside and outside.

Sustainability was already a priority in 1997, when our office building was constructed. Pi de Bruijn, who also designed the new building for the Dutch House of Representatives and is the coordinator of the Amsterdam Zuidas business district, made the architectural drawings for this appealing building. The building boasts, for example, an advanced cooling and heating system. This eco-friendly system constantly monitors our working and living climate and consists of a heat exchanger and innovative energy storage solution in the ground. 

Savings.

Thanks to the application of this sustainable technology, we save 55 percent on our gas and 13 percent on our electricity bill. The positive effect on the environment is even more important, because we produce a staggering 41% less CO2 and 30% less acid equivalents. 

Sustainability also plays an important role in recent changes we have implemented. For example, we reused 90% of the existing furniture, laid sustainable floor coverings made partly from recycled materials and planted a lot of greenery to contribute to a pleasant indoor climate. 

Europese regels informatie duurzaamheid

De levensverzekeringsmaatschappij SRLEV N.V. en Zwitserleven PPI N.V., gebruiken allebei het merk en de handelsnaam Zwitserleven. In Europa gelden regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector. De informatie over deze Europese regels is voor SRLEV anders dan voor Zwitserleven PPI.

Zwitserleven, verantwoord van binnen en van buiten

Bij de bouw van ons kantoorpand in 1997 stond duurzaamheid al centraal. Pi de Bruijn, onder meer de ontwerper van de nieuwbouw aan de Tweede Kamer en coördinator van de Amsterdamse Zuidas, maakte voor dit aansprekende gebouw de tekeningen. Zo heeft het gebouw een geavanceerd koel- en verwarmingssysteem. Dit milieuvriendelijke systeem bewaakt ons werk- en leefklimaat permanent en bestaat uit een warmtewisselaar en een innovatieve energieopslag in de bodem. 

Besparing

Dankzij de toepassing van deze duurzame technologie besparen we 55 procent op ons gas en 13 procent op onze elektriciteit. Belangrijker nog is het positieve effect op het milieu, doordat we maar liefst 41% minder CO2 en 30% minder zuurequivalenten voortbrengen.

Ook bij aanpassingen die we recent hebben gedaan, speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo hergebruikten we 90% van het bestaande meubilair, leggen we duurzame vloerbedekking die deels van gerecycled materiaal is gemaakt en moet veel groen bijdragen aan een prettig binnenklimaat.