Haal meer uit uw spaargeld.
ImageColumn, Pensioen

Haal meer uit uw spaargeld.

ImageLeestijd 5 minuten

De afgelopen maanden is het spaargeld van Nederlanders flink toegenomen, maar de rente die we hierover vergoed krijgen niet. Wilt u dit geld apart houden voor later? Lees dan hier welke aandachtspunten belangrijk zijn om meer uit uw spaargeld te halen.

Door Erik Beckers

Meer rente door te vergelijken

Zoek naar mogelijkheden om uw spaargeld meer te laten groeien. Vergelijk de spaarrente van verschillende banken en kies de bank met de hoogste rente. U ontvangt ook meer rente als u uw geld voor een langere periode vastzet via een deposito. Kies een deposito van 1, 2 of 3 jaar en ontvang een vast rentepercentage dat bij aanvang hoger is dan op uw direct opvraagbare spaarrekening. Vergelijk ook hier de rentes van aanbieders met elkaar.

Meer risico voor extra rendement

Bent u bereid meer risico te lopen met uw gespaarde geld? En heeft u het geld een langere periode niet nodig, bijvoorbeeld 15 of 20 jaar? Ga dan beleggen. Kies een beleggingsvorm waarvan u verstand heeft, zoals kunst of bepaalde aandelen. Of kies een combinatie van beleggingsfondsen waarbij de risico’s voor u worden gespreid en afgebouwd, bijvoorbeeld via een “lifecycle”. Vergelijk de kosten en de wijze waarop belegd wordt van de aanbieders, bijvoorbeeld wel of niet duurzaam en weeg af of u gaat beleggen via een beleggingsrekening of via een lijfrente- of pensioenproduct.

Bescherming tegen faillissement

Als de financiële instelling waar u uw geld aan toevertrouwt failliet gaat, bent u uw inleg met rente of rendement geheel of gedeeltelijk kwijt. Hiertegen bestaan enkele maatregelen, bijvoorbeeld voor banken het depositogarantiestelsel en voor verzekeraars de nood- en opvangregeling. Ga na of de financiële instelling waar u uw geld naar over wilt maken valt onder zo’n beschermende maatregel.

Regels bij ziekte of overlijden

Vraag na wat er gebeurt met uw inleg als u ziek wordt of overlijdt. Soms wordt bij ziekte uw inleg voortgezet door de financiële instelling die uw geld beheert of kunt u eerder over uw inleg beschikken. Bij overlijden kan uw geld worden uitgekeerd aan uw nabestaanden of vervallen aan de financiële instelling die dit eventueel herverdeelt onder andere klanten.

Regels voor opname

Wanneer u weer over uw geld kunt beschikken verschilt per product en soms ook per aanbieder van dat product. Een spaar- of beleggingsrekening is meestal direct opneembaar, maar bij een deposito bent u gebonden aan de gekozen termijn. Bij een lijfrente moet u – op enkele uitzonderingen na – de uitkering spreiden over een aantal jaren en bij pensioen moet u kiezen voor een levenslange dus veelal langer gespreide uitkeringsduur.

Let op de belastinggevolgen

Het saldo op een spaar- of beleggingsrekening en een deposito telt mee voor het berekenen van vermogensrendementsheffing, het saldo van een lijfrente- of pensioenproduct niet. De inleg op een spaar- of beleggingsrekening of deposito is niet aftrekbaar voor en opnames niet belast met inkomstenbelasting. Dit is bij lijfrente en pensioen meestal omgekeerd en kan een financieel voordeel voor u betekenen, namelijk als de belastingteruggaaf over uw inleg hoger is dan de belasting die u betaalt over uw uitkering. Nadeel is dat uw behaalde rendement over uw inleg niet aftrekbaar was maar wel belast wordt zodra deze wordt uitbetaald.

Zwitserleven biedt PensioenAanvullen aan

Regelt uw werkgever uw pensioen via Zwitserleven? Dan heeft u wellicht de mogelijkheid om bij Zwitserleven uw pensioen aan te vullen. Uw inleg kunt u beleggen in lifecycles die automatisch risico’s spreiden en afbouwen als uw pensioendatum nadert en wordt eventueel
voortgezet als u arbeidsongeschikt wordt. Het saldo telt niet mee voor de vermogensrendementsheffing en uw inleg is aftrekbaar van de loonbelasting. Daardoor is uw
uitkering te zijner tijd wel belast. Vraag bij uw werkgever of via uw adviseur naar alle andere voorwaarden, weeg de alternatieven die hiervoor aan bod kwamen nog eens goed af en haal meer uit uw spaargeld ondanks de huidige lage rente.

Meer over PensioenAanvullen


Dit artikel is gepubliceerd op 07 juli 2020

Misschien vindt u dit ook interessant:

Overdracht pensioenportefeuille Onderlinge ’s-Gravenhage aan Zwitserleven definitief.

De overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge 's-Gravenhage is nu definitief.

Leestijd 1 minuten

De restitutievariant valt van de plank!

Onder het nieuwe stelsel vervalt de restitutievariant. Maar is dat wel in het belang van deelnemers?

Leestijd 5 minuten

Onderlinge 's-Gravenhage wil zijn pensioenportefeuille aan Zwitserleven overdragen

De overdracht van rechten en verplichtingen van Onderlinge 's Gravenhage aan de pensioenportefeuille van Zwitserleven.

Leestijd 2 minuten

Doorbeleggen na pensioenleeftijd nu ook mogelijk met Zwitserleven Variabel Pensioen.

Zwitserleven introduceert het Zwitserleven Variabel Pensioen. Hiermee kunnen klanten ook na hun pensionering doorbeleggen met een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal. De klant kan daarbij zelf exact bepalen hoe groot dat deel mag zijn.

Leestijd 3 minuten