Online Pensioen kopen.

Online Pensioen kopen.

Pensioen kopen kan binnenkort online

Bij Zwitserleven koopt een werknemer binnenkort zelf zijn pensioeninkomen online. Wel zo handig en veel duurzamer dan een papieren offerte. We beginnen met een kleine groep werknemers om ervaring op te doen.

Hoe werkt het?

Zes maanden voor de pensioendatum nodigen we de werknemer uit om in te loggen op zwitserleven.nl/pensioenkopen. Hier krijgt de werknemer inzicht in de verschillende keuzemogelijkheden. Werknemers kunnen alleen met kapitaal dat bij Zwitserleven of Zwitserleven PPI is opgebouwd, pensioen kopen. We raden de werknemer aan om voor advies contact met u op te nemen.

De werknemer maakt voorlopige keuzes en slaat deze op. Zes weken voor de pensioendatum maakt de werknemer de keuze definitief. En bevestigt dit met een digitale handtekening (via SMS-code). Heeft de werknemer een partner, dan vragen we ook om de digitale handtekening van de partner. Koopt een werknemer zonder hulp van een adviseur het pensioeninkomen, dan moet de werknemer een kennis- en ervaringstoets maken.

Welke keuzemogelijkheden bieden we online aan?

Een werknemer heeft verschillende mogelijkheden.

  • Pensioeninkomen met verschillende ingangsdatum op één moment laten uitbetalen.
  • Hoog-/laagconstructie
  • Wel, geen of minder partnerpensioen
  • Afkopen van klein pensioen

Variabel pensioen

Op dit moment biedt Zwitserleven nog geen direct ingaand variabel pensioen aan. We doen ons uiterste best om dit ook als keuzemogelijkheid toe te voegen. U krijgt hier van ons meer informatie over op het moment dat dit mogelijk is.

Wat kunt u doen?

Op zwitserleven.nl/pensioenkopen kan de werknemer op elk moment een afspraak maken met een adviseur. De werknemer geeft u digitaal toestemming om de keuzes die u adviseert, klaar te zetten in MijnZwitserleven, de persoonlijke online omgeving van de werknemer. U krijgt hierover een bericht in uw berichtenbox met een directe link, zodat u direct aan de slag kan.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw Internal Accountmanager.