Bij welke beleggingsvorm heeft u een beleggerprofiel nodig?

U heeft via uw werkgever een pensioenregeling waarbij de premie wordt belegd. Uw werkgever heeft hierbij gekozen voor een van de drie beleggingsvormen; HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen.

HorizonBeleggen

Bij de beleggingsvorm HorizonBeleggen, beleggen wij voor u. U heeft voor deze beleggingsvorm geen beleggerprofiel nodig.

ProfielBeleggen

Bij ProfielBeleggen beleggen wij voor u op basis van uw beleggerprofiel. Het is daarom belangrijk dat u uw beleggerprofiel bepaalt. U doet dit in MijnZwitserleven.

VrijBeleggen

Bij VrijBeleggen bepaalt u hoe u belegt en past u zelf de beleggingsmix aan. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw beleggingsrisico aansluit bij uw beleggerprofiel. Het is daarom belangrijk dat u uw beleggerprofiel bepaalt. 

Waar vind ik mijn beleggerprofiel en kan ik dit aanpassen?

In MijnZwitserleven ziet u welk beleggerprofiel u heeft. U kunt uw beleggerprofiel inzien en (opnieuw) bepalen en aanpassen. Dit kan als u Profielbeleggen of VrijBeleggen als beleggingsvorm heeft. 

Naar MijnZwitserleven

Fondsen

Bekijk de koersen van alle beleggingsfondsen die door Zwitserleven en haar fondsbeheerders worden aangeboden. Bij een aantal fondsen ziet u ook de ESG-scores, CO2-uitstoot en het watergebruik.

Financieel risico
Met uw beleggingen financiert u een kapitaal dat u op uw pensioendatum gebruikt voor een pensioenuitkering. De hoogte van de pensioenuitkering is niet gegarandeerd. U loopt dus een financieel risico. De hoogte van de beleggingspremie van uw werkgever en het rendement op de beleggingen hebben allebei invloed op de hoogte van het kapitaal op uw pensioendatum. Dit kapitaal en het tarief voor de aankoop van een pensioeninkomen op uw pensioendatum bepalen de hoogte van uw pensioeninkomen.
U ontvangt één keer per jaar van ons informatie over de risico's van uw beleggingen van uw pensioen. Wij kijken of die risico's overeenkomen met het risico dat u wilt lopen.

Uw pensioenpremie wordt duurzaam belegd.

Uw pensioenpremie wordt duurzaam belegd.

Het Zwitserleven Gevoel is onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld.  Uw pensioenpremie wordt geïnvesteerd in duurzame beleggingsfondsen.   

Persoonlijk advies?

Een adviseur geeft u onafhankelijk advies over het maken van pensioenkeuzes, passend bij uw persoonlijke situatie.