Beleggerprofiel HorizonBeleggen

Click here for English

U heeft via uw werkgever een pensioen­regeling waarbij de premie wordt belegd. We zijn verantwoordelijk voor de beleggingen in uw verzekering. We noemen dit beleggersprofiel HorizonBeleggen. Op deze pagina leest u wat dit betekent voor u.

Wij beleggen voor u 

Met HorizonBeleggen heeft u geen omkijken naar uw beleggingen. Zwitserleven belegt uw pensioengelden op basis van het 'lifecycle model'. Op basis van uw leeftijd en de resterende jaren tot uw pensioendatum beleggen wij in een mix van aandelen, vastgoed, bedrijfs- en staatsobligaties. Uw individuele mix van beleggingen wordt jaarlijks aangepast. De risico's van de beleggingen nemen af naarmate uw pensioenleeftijd nadert. Zelf hoeft u hiervoor niets te doen.
Bij het lifecycle model benut u de kans op een goed rendement, terwijl de risico's steeds kleiner worden. Uw pensioendatum is de horizon voor uw beleggingen.

Wat betekent HorizonBeleggen voor u?

  • U hoeft zelf geen tijd te besteden aan de beleggingsportefeuille.
  • Wij beleggen voor u in een mix van aandelen, vastgoed, bedrijfs- en staatsobligaties.
  • Automatisch minder risicovol beleggen naarmate de pensioendatum nadert.
  • De onzekerheid over de hoogte van het aan te kopen pensioen verminderen. 
  • Voorbereiden op een variabele uitkering.

Hoe werkt HorizonBeleggen?

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Marketing cookies".

Beleggingsmix op basis van lifecycle model

Als u uw pensioenleeftijd nog ver weg is, is het van belang om de kans op een goed rendement te benutten. Terwijl de te lopen risico's verantwoord blijven. In deze fase van de lifecycle beleggen wij daarom voor u in een mix die voor een groot deel uit aandelen bestaat.

Naarmate uw pensioendatum nadert, zorgen wij ervoor dat uw beleggingsmix minder risicovol belegd wordt. Voor het afbouwen van de beleggingsrisico's hoeft u geen actie te ondernemen. Wij zorgen voor de aanpassing. 

Vlak voor de pensioenrichtdatum bestaat de beleggingsmix grotendeels uit vastrentende waarden, waaronder obligaties. Daarvoor maken wij gebruik van het Zwitserleven Medium Duration Fonds en het Zwitserleven Long Duration Fonds. Deze fondsen geven meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen.

Waarom het Zwitserleven Medium Duration Fonds en Zwitserleven Long Duration Fonds?

De laatste fase van uw pensioenopbouw vraagt wellicht een extra toelichting. Door te beleggen bouwt u een kapitaal op. Daarmee moet u op uw pensioendatum een pensioenuitkering 'aankopen'. De hoogte van dit kapitaal bepaalt dus mede de hoogte van uw pensioenuitkering. Daarnaast is de hoogte van de rente op het moment dat u uw pensioen aankoopt van belang. Met het Zwitserleven Medium Duration Fonds en het Zwitserleven Long Duration Fonds zullen renteschommelingen in de jaren vlak voor de pensioendatum uw aan te kopen pensioenuitkering minder raken. 

Hoeveel pensioen krijg je bij HorizonBeleggen

Pensioen bij het Long Duration Fonds en Medium Duration Fonds

Maak een keuze 15 jaar voor uw pensioendatum 


U kunt in HorizonBeleggen kiezen om de helft van de beleggingswaarde voor te bereiden op een variabel pensioen. Voor de andere helft van uw beleggingswaarde worden de risico's tot de pensioendatum afgebouwd. We gaan er dan vanuit dat u voor dit andere deel op de pensioendatum een vast pensioen koopt. Zo zijn uw beleggingen afgestemd op u.


Bekijk hiernaast de video voor meer informatie.

Uitleg variabel pensioen

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Marketing cookies".