Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u?
ImagePensioen

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor u?

ImageLeestijd 6 minuten

Begin juli is er overeenstemming bereikt over de hooflijnen van het nieuwe pensioenstelsel. Veel details worden de komende maanden uitgewerkt en in wetten vastgelegd. Ondertussen krijgt u vast een tipje van de sluier van wat het nieuwe pensioenstelsel voor u en uw pensioenregeling bij Zwitserleven kan gaan betekenen.

1. De inleg van de beschikbare premieregeling gaat veranderen

Bij een beschikbare premieregeling wordt jaarlijks premie belegd voor uw pensioeninkomen. En hebben vooral de rendementen op beleggingen invloed op hoe hoog uw pensioeninkomen gaat worden. De inleg van de beschikbare premieregeling is meestal een percentage van de pensioengrondslag. Dit is het gedeelte van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Meestal stijgt deze inleg naar mate een deelnemer ouder wordt. Met het nieuwe pensioenstelsel verandert dit. Dan geldt voor jonge én oudere medewerkers hetzelfde inlegpercentage.

De verwachting is dat u met deze verandering op uw pensioendatum maximaal 75% van uw gemiddelde loon aan pensioeninkomen ontvangt. Dit maximum bereikt u na 40 jaar deelname aan een pensioenregeling en is inclusief de AOW. Bij 42 jaar deelname aan de regeling zou dat maximaal 80% worden. Omdat u vanaf uw AOW-leeftijd minder belasting betaalt, is het verschil tussen uw bruto- en nettosalaris minder groot dan toen u nog geen AOW ontving.

2. Elke pensioenregeling wordt een beschikbare premieregeling

Heeft u een middelloon- of een eindloonregeling? Dan blijft het pensioenpotje dat u heeft opgebouwd waarschijnlijk staan als een gegarandeerde pensioenuitkering. De overige jaren tot uw pensioendatum legt u in in een beschikbare premieregeling.

Heeft u al een beschikbare premieregeling? Dan kan uw werkgever deze regeling houden. Ook als de inleg voor oudere medewerkers hoger is dan voor jongere medewerkers. Uw werkgever moet voor nieuwe medewerkers een beschikbare premieregeling volgens het nieuwe pensioenstelsel toezeggen. Verandert u van werkgever? Dan krijgt u ook een pensioenregeling volgens het nieuwe pensioenstelsel. Dus met dezelfde inleg voor jonge en oudere medewerkers.

3. Maximaal 10% van uw pensioenpot vrij te besteden

Met het nieuwe pensioenstelsel mag u als u met pensioen gaat maximaal 10% van uw pensioenpot vrij besteden. Met de rest moet u pensioeninkomen kopen voor zolang u leeft. Het pensioeninkomen kan jaarlijks veranderen door rendementen op de beleggingen van uw pensioenpot. Zijn de rendementen positief dan stijgt uw pensioen, zijn de rendementen negatief dan daalt uw pensioen.

4. Partnerpensioen straks maximaal 50% laatstverdiende loon

Heeft een deelnemer aan een pensioenregeling een partner en overlijdt de deelnemer voor de pensioendatum? Dan krijgt de partner nu vaak een levenslange uitkering van maximaal 70% van het verwachte ouderdomspensioen van de deelnemer. Dat wordt met het nieuwe pensioenakkoord maximaal 50% van het laatstverdiende loon. Met deze nieuwe afspraak gaan partners van deelnemers met lage inkomens erop vooruit. Partners met hogere inkomens kunnen erop achteruitgaan. Dit is sterk afhankelijk van hoe het nabestaandenpensioen in het verleden was geregeld.

5.  Wezenpensioen tot maximaal 25-jarige leeftijd

Nu verschilt de maximale leeftijd voor een wezenpensioen per regeling. Straks krijgen alle kinderen van overleden deelnemers een wezenpensioen tot ze 25 jaar zijn. En is het wezenpensioen maximaal 20% van het laatst verdiende loon van de overledene of maximaal 40% bij overlijden van beide ouders.

6. Vanaf 2024 stijgt de AOW-leeftijd tot 67 jaar

In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Afgesproken is dat deze daarna doorstijgt tot 67 jaar in 2024. De AOW-leeftijd kan daarna nog steeds jaarlijks worden aangepast. Voor elk jaar dat mensen naar verwachting langer leven, stijgt de AOW-leeftijd met maximaal 8 maanden. Deze stijging is minder snel dan eerder was afgesproken.

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

Er wordt nu hard gewerkt om de details van het nieuwe stelsel via wetgeving te regelen. De wet kan op 1-1-2022 door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer worden aangenomen.
Dit betekent dat vanaf die datum uw pensioenregeling in overleg met uw werkgever zal worden omgezet naar een regeling volgens het nieuwe stelsel. Zoals de voorstellen nu zijn, is uiterlijk 1-1-2026 de nieuwe regeling van toepassing. We verwachten dat in 2022 iedereen op de pensioendatum wel al 10% van de pensioenpot vrij kan besteden en dat de nieuwe regels bij overlijden niet lang daarna ingaan.


Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het nieuwe pensioenstelsel en wat dit voor u kan betekenen? Neemt u dan contact op met een pensioenadviseur.


Dit artikel is gepubliceerd op 10 september 2020

Misschien vindt u dit ook interessant:

Overdracht pensioenportefeuille Onderlinge ’s-Gravenhage aan Zwitserleven definitief.

De overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge 's-Gravenhage is nu definitief.

Leestijd 1 minuten

De restitutievariant valt van de plank!

Onder het nieuwe stelsel vervalt de restitutievariant. Maar is dat wel in het belang van deelnemers?

Leestijd 5 minuten

Onderlinge 's-Gravenhage wil zijn pensioenportefeuille aan Zwitserleven overdragen

De overdracht van rechten en verplichtingen van Onderlinge 's Gravenhage aan de pensioenportefeuille van Zwitserleven.

Leestijd 2 minuten

Doorbeleggen na pensioenleeftijd nu ook mogelijk met Zwitserleven Variabel Pensioen.

Zwitserleven introduceert het Zwitserleven Variabel Pensioen. Hiermee kunnen klanten ook na hun pensionering doorbeleggen met een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal. De klant kan daarbij zelf exact bepalen hoe groot dat deel mag zijn.

Leestijd 3 minuten