Zwitserleven positief over principeakkoord.
ImagePensioen

Zwitserleven positief over principeakkoord.

ImageLeestijd 2 minuten

Vernieuwing pensioenstelsel biedt kansen

Zwitserleven is blij dat er een principeakkoord ligt voor de vernieuwing van het pensioenstelsel. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendig pensioenstelsel. Nu ook de vakbonden akkoord zijn met het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel, kan het kabinet samen met de sociale partners beginnen met de uitwerking.

Er is een grote stap gezet met betrekking tot de verhoging AOW-leeftijd en er komt een vereenvoudiging voor het nabestaandenpensioen en de premie-inleg. Verbeteringen vinden plaats voor zware beroepen en moeilijk verzekerbare zelfstandigen. Er is nog veel uit te werken, daarom volgt Zwitserleven de ontwikkelingen op de voet en zal actief participeren in de uitwerking van dit akkoord.

AOW-leeftijd

We zijn verheugd met het voornemen om de AOW-leeftijd twee jaar vast te zetten op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd meestijgen met de levensverwachting zoals nu ook al het geval is. Maar wel minder hard dan in de eerdere plannen; elke vijf jaar een stijging met 8 maanden, in plaats van 12 maanden. Dat vinden wij goed nieuws, maar het blijft belangrijk voor u en uw werkgever om op tijd naar uw pensioenplanning te kijken. Kijk voor uw pensioenplanning in MijnZwitserleven.

Nabestaandenpensioen

Zwitserleven is een groot voorstander van ruime keuzevrijheid voor werkgevers en werknemers om hun pensioen zo vorm te geven dat deze aansluit op de wensen en behoeften. Wij merken dat onze klanten niet altijd goed begrijpen hoe hun partnerpensioen is verzekerd en wat de effecten zijn van scheiden en ontslag voor deze dekking. En dat het partnerpensioen niet goed aansluit op de verwachtingen. Zwitserleven juicht daarom het initiatief toe dat er nu meer duidelijkheid wordt gebracht in de wijze van verzekeren van het nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen wordt vereenvoudigd, zoals Zwitserleven al in een eerder stadium deed.

Beschikbare premie wordt de regel

Zwitserleven is het volledig eens met de eenduidige keuze voor een beschikbare premiesysteem. In de voorgestelde oplossingen ontstaat voor werknemers meer duidelijkheid over wat er met hun inleg gebeurt en hebben ze meer grip op de wijze waarop het geld in hun pensioenpot (verantwoord) wordt belegd. Een onderdeel van de overgang naar beschikbare premie is het besluit dat deze leeftijdsonafhankelijk is. Iedereen belegt met een eigen pensioenpotje voor een pensioen. Jongeren kunnen hierdoor meer pensioen opbouwen omdat hun inleg langer kan renderen. De voorgenomen wijzigingen hebben ook gevolgen voor uw pensioenopbouw. Daar zullen we u als klant uitgebreid over informeren zodra daar meer bekend over is.

Zware beroepen

Voor zware beroepen is nog geen passend principeakkoord bereikt. Zwitserleven pleit daar wel voor, eventueel via het versoepelen van de keuringseisen voor de WIA. Nu is een tussenoplossing gekozen die vervroegde uitkering tijdelijk iets aantrekkelijker maakt, maar deze is niet automatisch voor alle werkgevers van toepassing. Wel wordt een budget beschikbaar gesteld om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Dat juichen wij toe, al is de regeling nog niet concreet uitgewerkt. Wij gaan ervan uit dat ook werknemers die verzekerd zijn bij pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen dit budget kunnen aanspreken.

In dit document staan alleen de voor onze (potentiele) werkgevers en werknemers meest relevante punten uit het principeakkoord. Er is nog veel uitwerking van het akkoord nodig. Zwitserleven kan niet wachten om mee te werken aan de optimale vormgeving van het pensioenakkoord.

Mijn Zwitserleven Gevoel

Zwitserleven lanceert volgende week een nieuwe reclamecampagne, waarin 'Mijn Zwitserleven Gevoel' centraal staat. In de campagne vertelt Zwitserleven-boegbeeld Chris Zegers over zijn persoonlijke Zwitserleven Gevoel. Dat zit bij hem vooral in de kleine momenten in het leven. Het gevoel van vrijheid. Helemaal in het nu zijn. En onbevangen kunnen genieten van elke dag. Met de campagne wil Zwitserleven mensen inspireren om zelf de regie te nemen over hun inkomen voor later. De campagne komt op het moment dat er een Pensioenakkoord ligt en waar individualisering een belangrijk onderwerp is.


Dit artikel is gepubliceerd op 21 juni 2019

Misschien vindt u dit ook interessant:

Overdracht pensioenportefeuille Onderlinge ’s-Gravenhage aan Zwitserleven definitief.

De overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge 's-Gravenhage is nu definitief.

Leestijd 1 minuten

De restitutievariant valt van de plank!

Onder het nieuwe stelsel vervalt de restitutievariant. Maar is dat wel in het belang van deelnemers?

Leestijd 5 minuten

Onderlinge 's-Gravenhage wil zijn pensioenportefeuille aan Zwitserleven overdragen

De overdracht van rechten en verplichtingen van Onderlinge 's Gravenhage aan de pensioenportefeuille van Zwitserleven.

Leestijd 2 minuten

Doorbeleggen na pensioenleeftijd nu ook mogelijk met Zwitserleven Variabel Pensioen.

Zwitserleven introduceert het Zwitserleven Variabel Pensioen. Hiermee kunnen klanten ook na hun pensionering doorbeleggen met een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal. De klant kan daarbij zelf exact bepalen hoe groot dat deel mag zijn.

Leestijd 3 minuten