Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga?

Als u uit dienst gaat, betaalt uw werkgever geen premie meer voor uw pensioen. Het pensioen dat u tot dat moment heeft opgebouwd, blijft bij Zwitserleven tot uw pensioendatum.

Heeft u een nieuwe werkgever bij wie u deelneemt aan een pensioenregeling?

Dan kunt u uw eerder opgebouwde pensioen ook meenemen. Informeer bij uw nieuwe werkgever wat de mogelijkheden zijn voor waardeoverdracht.

Neemt u deel aan een pensioenregeling op basis van beleggingen?

  • U ontvangt van ons een brief als u uit dienst gaat. Hierin informeren wij u over uw mogelijkheden.
  • Heeft u een partner? Dan blijft een deel van het partnerpensioen verzekerd. U kunt de overlijdensdekking stoppen door dit binnen 3 maanden aan ons door geven via MijnZwitserleven.
  • Nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP) en wezenpensioen op risicobasis zijn niet meer verzekerd als u uit dienst gaat.
  • In uw persoonlijke online omgeving MijnZwitserleven ziet u bij Bekijk details, Bekijk polis de hoogte van het partnerpensioen. Uw beleggingswaarde wordt doorbelegd als u uit dienst bent.

Neemt u deel aan een pensioenregeling met een gegarandeerde uitkering of pensioenkapitaal?

  • U ontvangt een uniform pensioenoverzicht einde deelneming waarin vermeld wordt wat er voor u verzekerd is, als u uit dienst treedt.
  • Partnerpensioen , nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP) en wezenpensioen op risicobasis zijn niet meer verzekerd als u uit dienst gaat.
  • Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken voor partnerpensioen? Neem dan contact met ons op.
Was deze informatie nuttig? Bedankt voor uw feedback

Heeft u nog vragen?

Bekijk alle vragen en antwoorden of neem contact met ons op.