Onze beleggingsovertuigingen.

Onze beleggingsovertuigingen.

Met behulp van beleggingsovertuigingen, of het vastleggen van beleggingsbeginselen, leggen we de basis voor de manier waarop we beleggen. Ze vormen de uitgangspunten voor het beleggingsbeleid. Goed opgestelde beleggingsovertuigingen vormen een visie op de werking van financiĆ«le markten en de manier waarop Zwitserleven hierin acteert om haar doelstellingen te behalen.

  • Met ons beleggingsbeleid dragen wij bij aan een mooiere wereld. Eentje die ook op de pensioendatum nog mooi is.
  • We beleggen voor inkomen voor later. En dus hebben we een lange beleggingshorizon. Met een passend beleid maken we pensioenuitkeringen minder gevoelig voor marktontwikkelingen.
  • Wij streven naar volledige transparantie over onze beleggingen.
  • Wij zijn kritisch op de kosten om het beste rendement te kunnen realiseren.
  • Door een goede spreiding over beleggingscategorieën, regio's, landen en beleggingsstijlen, realiseren we een passende verhouding tussen rendement en risico.
  • Voor elke beleggingscategorie wegen we af of actief beheer extra rendement op kan leveren óf dat het beter is om passief te beleggen.
  • De wereld verandert continu. Daarom toetsen we ons beleid periodiek en wijzigen we dit indien gewenst.