Zwitserleven RZL Amerika Aandelen­fonds.

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in een breed gespreide portefeuille van grote en middelgrote Noord-Amerikaanse ondernemingen? Dat kan met het Zwitserleven RZL Amerika Aandelenfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Amerika Aandelenfonds belegt in de Amerika Aandelenpool. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Amerika Aandelenpool, onderaan deze pagina. De Amerika Aandelenpool is speciaal geselecteerd voor het Zwitserleven RZL Amerika Aandelenfonds. Daarmee kiest Zwitserleven voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt de aandelenpool vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan het Zwitserleven RZL Amerika Aandelenfonds liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van het Zwitserleven RZL Amerika Aandelenfonds is gelijk aan dat van Amerika Aandelenpool. Het beleggingsdoel van deze pool is een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.

Hoe belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Amerika Aandelenfonds belegt in de Amerika Aandelenpool. Deze pool belegt actief. De fondsmanager selecteert de aandelen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Het Zwitserleven RZL Amerika Aandelenfonds belegt in de Amerika Aandelenpool. Deze pool promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Amerika Aandelenpool onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in het Jaarverslag ACTIAM Beleggingspools.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 1,00% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,00% per jaar.

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.