Zwitserleven RendementsGarantie 1%.

 Zwitserleven RendementsGarantie 1% is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Zwitserleven RendementsGarantie 1% is een fictief beleggingsmodel gebaseerd op Nederlandse staatsleningen. Het rendement op de staatsleningen wordt bepaald op basis van het U-rendement.
 
Het U-rendement is een rendementsmaatstaf die maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. De hoogte van het U-rendement is gebaseerd op het effectief rendement van een aantal Nederlandse staatsleningen die voldoen aan een aantal specifieke kenmerken. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de looptijd.

Hoe belegt dit fonds?

 Zwitserleven RendementsGarantie 1% belegt volgens een beleggingsmodel gebaseerd op het U-rendement. Zwitserleven garandeert het rendement gebaseerd op het U-rendement met een minimum van 1% per jaar.

Overzicht 2017.

JaarRendement op Nederlandse Staatsleningen (op jaarbasis)KostenBruto rendementVerliessaldo voorgaand jaarVerliessaldo* Netto rendementNetto rendement
2017 0,06% -0,25% -0,19% -1,19% -2,38% 1,00%

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten zijn 0,25% van de beleggingswaarde per jaar. Deze kosten trekken wij per maand in gelijke delen af van de beleggingswaarde. Informatie over de kosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.Is het rendement in een jaar lager dan 1,25% (1% garantie + 0,25% kosten) dan ontstaat een verliessaldo. Dit verliessaldo verrekenen we met toekomstige rendementen. Zwitserleven garandeert wel het minimum rendement van 1% per jaar.

Hoe werkt het verliessaldo: een voorbeeld.
In jaar één is het rendement op Nederlandse Staatsleningen 0,75%. Na aftrek van de kosten van 0,25% is het rendement 0,5%. Het garantie rendement is 1% en de koers stijgt in jaar één met 1%. Het verschil van 0,5% is een verliessaldo. Dit verliessaldo wordt doorgeschoven naar jaar twee.   In jaar twee is het rendement op Nederlandse Staatsleningen 2%. Na aftrek van de kosten van 0,25% is het rendement 1,75%. Het verliessaldo van 0,5% uit jaar één wordt daarna verrekend. Het rendement bedraagt in het tweede jaar 1,25% (1,75% - 0,5%).  

Let op: dit voorbeeld is een vereenvoudigde weergave van de werking van het verliessaldo. Het verliessaldo in dit voorbeeld is afhankelijk van de omvang van Zwitserleven RendementsGarantie 1% in jaar één en jaar twee.

Documenten.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.