Zwitserleven RendementsGarantie 1%.

 Zwitserleven RendementsGarantie 1% biedt elk jaar een gegarandeerd rendement van 1%. De koers stijgt met minimaal 1% per jaar. Het rendement kan wel hoger zijn dan 1% maar niet lager. Let op: te defensief beleggen lan ook leiden tot een te laag rendement. Uw pensioen kan daardoor lager uitkomen dan verwacht. 

Waarin belegt dit fonds?

Zwitserleven RendementsGarantie 1% is een fictief beleggingsmodel gebaseerd op Nederlandse staatsleningen. Het rendement op de staatsleningen wordt bepaald op basis van het U-rendement.
 
Het U-rendement is een rendementsmaatstaf die maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. De hoogte van het U-rendement is gebaseerd op het effectief rendement van een aantal Nederlandse staatsleningen die voldoen aan een aantal specifieke kenmerken. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de looptijd.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Hoe belegt dit fonds?

 Het is niet mogelijk om de waarde uit andere beleggingsfondsen of overdrachtswaarden te gebruiken voor aankoop van RendementsGarantie1%. U kunt alleen de belegginspremie beleggen.

Overzicht 2016.

JaarRendement op Nederlandse Staatsleningen (op jaarbasis)KostenBruto rendementVerliessaldo voorgaand jaarVerliessaldo* Netto rendementNetto rendement
2016 0,06% -0,25% -0,19% 0% -1,19% 1%

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten zijn 0,25% van de beleggingswaarde per jaar. Deze kosten trekken wij per maand in gelijke delen af van de beleggingswaarde. Informatie over de kosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.Is het rendement in een jaar lager dan 1,25% (1% garantie + 0,25% kosten) dan ontstaat een verliessaldo. Dit verliessaldo verrekenen we met toekomstige rendementen. Zwitserleven garandeert wel het minimum rendement van 1% per jaar.

Hoe werkt het verliessaldo: een voorbeeld.
In jaar één is het rendement op Nederlandse Staatsleningen 0,75%. Na aftrek van de kosten van 0,25% is het rendement 0,5%. Het garantie rendement is 1% en de koers stijgt in jaar één met 1%. Het verschil van 0,5% is een verliessaldo. Dit verliessaldo wordt doorgeschoven naar jaar twee.   In jaar twee is het rendement op Nederlandse Staatsleningen 2%. Na aftrek van de kosten van 0,25% is het rendement 1,75%. Het verliessaldo van 0,5% uit jaar één wordt daarna verrekend. Het rendement bedraagt in het tweede jaar 1,25% (1,75% - 0,5%).  

Let op: dit voorbeeld is een vereenvoudigde weergave van de werking van het verliessaldo. Het verliessaldo in dit voorbeeld is afhankelijk van de omvang van Zwitserleven RendementsGarantie 1% in jaar één en jaar twee.

Documenten.

Heeft u vragen?

Bel ons op 020 - 347 88 94, of stuur een e-mail naar de manager van dit fonds.