Zwitserleven RendementsGarantie 1%.

 Zwitserleven RendementsGarantie 1% biedt elk jaar een gegarandeerd rendement van 1%. De koers stijgt met minimaal 1% per jaar. Het rendement kan wel hoger zijn dan 1% maar niet lager.

Waarin belegt dit fonds?

Zwitserleven RendementsGarantie 1% is een fictief beleggingsmodel gebaseerd op Nederlandse staatsleningen. Het rendement op de staatsleningen wordt bepaald op basis van het U-rendement.
 
Het U-rendement is een rendementsmaatstaf die maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. De hoogte van het U-rendement is gebaseerd op het effectief rendement van een aantal Nederlandse staatsleningen die voldoen aan een aantal specifieke kenmerken. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de looptijd.

Wat is het beleggingsdoel?

Het doel van Zwitserleven RendementsGarantie 1% is het bieden van rendement op basis van Nederlandse Staatsleningen. Het rendement van Zwitserleven RendementsGarantie 1% is gelijk aan het rendement op staatsleningen. De kosten en een eventueel verliessaldo verlagen dit rendement. Het gegarandeerde rendement is altijd 1% per jaar. 

Let op: te defensief beleggen kan ook leiden tot een te laag rendement. Uw pensioen kan daardoor lager uitkomen dan verwacht. Bekijk het actuele rendement voordat u gaat beleggen in RendementsGarantie 1%.

Hoe belegt dit fonds?

 Het is niet mogelijk om de waarde uit andere beleggingsfondsen of overdrachtswaarden te gebruiken voor aankoop van RendementsGarantie1%. U kunt alleen de belegginspremie beleggen.

Overzicht 2016.

JaarRendement op Nederlandse Staatsleningen (op jaarbasis)KostenBruto rendementVerliessaldo voorgaand jaarVerliessaldo* Netto rendementNetto rendement
2016 0,06% -0,25% -0,19% 0% -1,19% 1%

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onetisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om etische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten zijn 0,25% van de beleggingswaarde per jaar. Deze kosten trekken wij per maand in gelijke delen af van de beleggingswaarde. Informatie over de kosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.Is het rendement in een jaar lager dan 1,25% (1% garantie + 0,25% kosten) dan ontstaat een verliessaldo. Dit verliessaldo verrekenen we met toekomstige rendementen. Zwitserleven garandeert wel het minimum rendement van 1% per jaar.

Hoe werkt het verliessaldo: een voorbeeld.
In jaar één is het rendement op Nederlandse Staatsleningen 0,75%. Na aftrek van de kosten van 0,25% is het rendement 0,5%. Het garantie rendement is 1% en de koers stijgt in jaar één met 1%. Het verschil van 0,5% is een verliessaldo. Dit verliessaldo wordt doorgeschoven naar jaar twee.   In jaar twee is het rendement op Nederlandse Staatsleningen 2%. Na aftrek van de kosten van 0,25% is het rendement 1,75%. Het verliessaldo van 0,5% uit jaar één wordt daarna verrekend. Het rendement bedraagt in het tweede jaar 1,25% (1,75% - 0,5%).  

Let op: dit voorbeeld is een vereenvoudigde weergave van de werking van het verliessaldo. Het verliessaldo in dit voorbeeld is afhankelijk van de omvang van Zwitserleven RendementsGarantie 1% in jaar één en jaar twee.

Documenten.

Heeft u vragen?

Bel ons op 020 - 347 88 94, of stuur een e-mail naar de manager van dit fonds. 

Cookies.

Zwitserleven.nl gebruikt verschillende cookies:

  • We maken onze website er sneller en gebruiksvriendelijker mee.
  • Zo hoeft u informatie in formulieren slechts één keer in te vullen en wordt bepaalde informatie niet onnodig vaak getoond.
  • U kunt social media functies gebruiken en advertenties zien die op uw interesses zijn afgestemd.

Een cookie is een klein tekstbestand zonder persoonlijke informatie.

Cookies zelf instellen


[X]

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje. Dit bestandje bevat een kleine hoeveelheid informatie. De belangrijkste functie van cookies is om de ene bezoeker van de andere te onderscheiden.
Wij plaatsen cookies op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon op het moment dat u de website bezoekt.

2. Waar gebruikt u cookies voor?

Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat u anders de website niet kunt gebruiken of om u een dienst of product te leveren waar u zelf om hebt gevraagd. Voor deze cookies is geen toestemming nodig. Andere cookies gebruiken wij om het gebruik van de website te analyseren of om de website op uw interesses af te stemmen. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming. Zie voor meer informatie ons privacy en cookie reglement.

3. Kan een cookie kwaad voor de werking van mijn computer?

Nee, een cookie kan geen kwaad en heeft niets te maken met computervirussen of andere kwalijke zaken.

4. Wat gebeurt er als ik cookies weiger?

Als u cookies weigert, gaat dit uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van de website. We kunnen dan niet meer zien hoe we de website voor u zouden kunnen verbeteren. Wel kunt u als u cookies weigert de website en uw eigen persoonlijke accounts op de website blijven bezoeken.

5. Voor welke websites geldt uw toestemming?

Uw toestemming geldt voor alle websites van Zwitserleven, behalve de websites waar een inlog voor nodig is. Voor deze websites kunt u apart toestemming geven. Ga daarvoor naar de betreffende website.

6. Hoe lang blijft een cookie op mijn computer staan?

Dat verschilt per cookie. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit. Andere blijven langer op uw computer staan. 

7. Ik heb al toestemming voor het plaatsen van uw cookies gegeven. Waarom wordt dit dan bij een volgend bezoek opnieuw gevraagd?

Wij weten dat u toestemming hebt verleend door een cookie waarin dit staat op uw computer te plaatsen. Als u alle cookies van uw computer hebt verwijderd, wordt er echter opnieuw toestemming gevraagd.

8. Waar vind ik meer informatie over mijn privacy en over cookies?

In ons privacy en cookie reglement.

9. Vragen?

Neem dan contact op met Zwitserleven Afdeling Marketing, Postbus 5000, 1185 MD Amstelveen, 020 - 347 84 78 of per mail via internet@zwitserleven.nl.

Terug naar het cookie scherm

Nee, ik wil geen cookies Ja, ik ga akkoord met het gebruik van deze cookies
Privacy- en cookiereglement