Zwitserleven RendementsGarantie 1%.

Zwitserleven RendementsGarantie 1% is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Zwitserleven RendementsGarantie 1% is een fictief beleggingsmodel gebaseerd op Nederlandse staatsleningen. Het rendement op de staatsleningen wordt bepaald op basis van het U-rendement.

Het U-rendement is een rendementsmaatstaf die maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. De hoogte van het U-rendement is gebaseerd op het effectief rendement van een aantal Nederlandse staatsleningen die voldoen aan een aantal specifieke kenmerken. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de looptijd.

Hoe belegt dit fonds?

Zwitserleven RendementsGarantie 1% belegt volgens een beleggingsmodel gebaseerd op het U-rendement. Zwitserleven garandeert het rendement gebaseerd op het U-rendement met een minimum van 1% per jaar.

Jaar Rendement op Nederlandse Staatsleningen (op jaarbasis) Kosten Bruto rendement Verliessaldo
voorgaand jaar
Verliessaldo*
Netto rendement
Netto rendement
2016 0,06% – 0,25% – 0,19% 0,00% – 1,19% 1,00%
2017 0,06% – 0,25% – 0,19% – 1,19% – 2,38% 1,00%
2018 0,27% – 0,25% 0,02% – 2,38% –3,3 6% 1,00%
Hoe duurzaam belegt het fonds?

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Het fonds belegt in speciaal geselecteerde beleggingsfondsen. Dit kunnen Zwitserleven beleggingsfondsen zijn maar ook fondsen van andere vermogensbeheerders. Dit is een fonds met een hoog risico profiel. Bij de selectie van de beleggingsfondsen wordt daar rekening mee gehouden. De geselecteerde beleggingsfondsen worden regelmatig beoordeeld. Het is mogelijk dat fondsen vervangen worden door vergelijkbare fondsen. Ook is het mogelijk dat er beleggingsfondsen worden toegevoegd.

Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten zijn 0,25% van de beleggingswaarde per jaar. Deze kosten trekken wij per maand in gelijke delen af van de beleggingswaarde. Informatie over de kosten vindt u in uw startbrief en uw pensioenreglement.Is het rendement in een jaar lager dan 1,25% (1% garantie + 0,25% kosten) dan ontstaat een verliessaldo. Dit verliessaldo verrekenen we met toekomstige rendementen. Zwitserleven garandeert wel het minimum rendement van 1% per jaar.

Hoe werkt het verliessaldo: een voorbeeld.
In jaar één is het rendement op Nederlandse Staatsleningen 0,75%. Na aftrek van de kosten van 0,25% is het rendement 0,5%. Het garantie rendement is 1% en de koers stijgt in jaar één met 1%. Het verschil van 0,5% is een verliessaldo. Dit verliessaldo wordt doorgeschoven naar jaar twee.   In jaar twee is het rendement op Nederlandse Staatsleningen 2%. Na aftrek van de kosten van 0,25% is het rendement 1,75%. Het verliessaldo van 0,5% uit jaar één wordt daarna verrekend. Het rendement bedraagt in het tweede jaar 1,25% (1,75% - 0,5%).  

Let op: dit voorbeeld is een vereenvoudigde weergave van de werking van het verliessaldo. Het verliessaldo in dit voorbeeld is afhankelijk van de omvang van Zwitserleven RendementsGarantie 1% in jaar één en jaar twee.

Documenten.