Zwitserleven PW Vastrentendfonds Nederland 4%.

Zwitserleven PW Vastrentend­fonds Nederland 4%.

Zwitserleven PW Vastrentendfonds Nederland biedt op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 4% per jaar. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

Zwitserleven PW Vastrentendfonds Nederland is een obligatiefonds met garantie. Het fonds belegt in obligaties met een goede kredietwaardering. Dit zijn zogenoemde ‘investment grade’ beleggingen. Om de waardering te bepalen gebruiken we ratingbureaus zoals Standard & Poor’s of Moody’s.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat het rendement van de benchmark evenaart.

Hoe belegt dit fonds?

Hoe belegt dit fonds?

Het fonds speelt actief in op verwachte ontwikkelingen in de markt. Dit betekent dat de fondsmanager de beste beleggingen in obligaties selecteert. Om zo een aantrekkelijk rendement te behalen.

Hoe werkt Zwitserleven PW Vastrentendfonds Nederland 4%?

Hoe werkt Zwitserleven PW Vastrentend­fonds Nederland 4%?

Het netto rendement van het fonds is minimaal 4% per jaar. Iedere maand berekent Zwitserleven op basis van deze 4% wat de waarde minimaal is. Dit noemen we de garantiewaarde. De beheerkosten worden onttrokken uit de waarde van de polis. Uw minimale rendement is daardoor 3,82% per jaar.
Voorwaarde:Het garantierendement van 4% geldt niet voor eenmalige premies (koopsom) die u in de laatste drie jaar tot de einddatum belegt in het fonds. 

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Het fonds belegt in speciaal geselecteerde beleggingsfondsen. Dit kunnen Zwitserleven beleggingsfondsen zijn maar ook fondsen van andere vermogensbeheerders. Dit is een fonds met een hoog risico profiel. Bij de selectie van de beleggingsfondsen wordt daar rekening mee gehouden. De geselecteerde beleggingsfondsen worden regelmatig beoordeeld. Het is mogelijk dat fondsen vervangen worden door vergelijkbare fondsen. Ook is het mogelijk dat er beleggingsfondsen worden toegevoegd.

Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,55% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,12% per jaar
  • Kosten verzekeraar, deze wordt verrekend in het beleggingsfonds: 0,25%
  • Beheerkosten, deze wordt onttrokken uit de waarde van de verzekering: 0,18% 

Informatie over fondskosten vindt u in uw startbrief en de bijlage "Hoogte van kosten en overzicht van fondsen” bij uw pensioenreglement.

Essentiële Belggersinformatie risicoscore 3

Documenten.

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.