Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Zwitserleven MaatschappijGarantie Plus.

Zwitserleven MaatschappijGarantie Plus.

Zwitserleven MaatschappijGarantie Plus is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Hoe werkt dit fonds?

Hoe werkt dit fonds?

Zwitserleven MaatschappijGarantie Plus deelt mee in de jaarlijkse winst van Zwitserleven. Is er sprake van winst? Dan wordt de koers van een beleggingseenheid in Zwitserleven MaatschappijGarantie Plus verhoogd. Tijdens het jaar wordt een voorschot op de winst gegeven. Dit verwerken we in de koers. Het voorschot op de winst is gebaseerd op de winst van het vorige jaar. En de verwachte ontwikkeling van de winst van Zwitserleven van het huidige jaar. Het voorschot kan tijdens het jaar naar boven of naar beneden worden bijgesteld. Het voorschot is altijd minimaal 4% per jaar.

Let op: defensief beleggen kan ook leiden tot een laag rendement. Uw pensioen kan daardoor lager uitkomen dan verwacht.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,44% per jaar. Deze bestaan uit: 

  • De fondskosten zijn 0,19% per jaar. De kosten worden in mindering gebracht op het rendement boven de 4%.
  • Daarnaast kunnen er kosten voor VrijBeleggen in rekening worden gebracht. De kosten voor VrijBeleggen van 0,25% per jaar worden onttrokken uit de waarde van uw verzekering. Uw minimale rendement is 3,75% per jaar.

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk duurzaam beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onethisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om ethische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Wilt u overstappen naar een ander fonds?

Wilt u overstappen naar een ander fonds?

Stapt u voor de pensioendatum over naar een ander fonds? Dan verlagen we de beleggingswaarde met een correctie naar marktwaarde. U kunt dit vergelijken met de boeterente die betaald moet worden bij vroegtijdige aflossing van een hypotheek. In de voorwaarden leest u hoe deze wordt berekend. 

Wanneer vindt er geen correctie naar marktwaarde plaats? 

  • op uw pensioen(richt)datum
  • bij overlijden van een verzekerde   
  • bij waardeoverdracht in verband met uitdiensttreding 

Documenten

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.