Zwitserleven MaatschappijGarantie Plus.

Wilt u voor uw pensioenopbouw liever geen risico lopen met aandelen en obligatiefondsen? Dan is Zwitserleven MaatschappijGarantie Plus misschient iets voor u. Dit product is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Hoe werkt dit fonds?

Zwitserleven Maatschappijgarantie Plus deelt mee in de jaarlijkse winst van Zwitserleven. Tijdens een kalenderjaar wordt een voorschot op het aandeel in de winst gegeven. Dagelijks verwerken we dit voorschot in de koers. Het voorschot is altijd minimaal 4% per jaar.

Let op: te defensief beleggen kan ook leiden tot een te laag rendement. Uw pensioen kan daardoor lager uitkomen dan verwacht.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark.

Vanwege onze transparantie en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid mag Zwitserleven het keurmerk van Eurosif voeren. 

Hoe verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven en haar fondsbeheerders hebben gekozen voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Wij beleggen alleen in bedrijven die slagen voor een duurzaamheidstoets op basis van zogenaamde ‘environmental, social en governance (ESG) criteria. Als onetisch gedrag is aangetoond, beleggen we simpelweg niet in dat bedrijf. Daarnaast stimuleren we bedrijven waarin we wel beleggen om etische keuzes te maken. Dat doen we door middel van engagement. Door in gesprek te gaan met deze bedrijven en door ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,44% per jaar. Deze bestaan uit: 

  • De fondskosten zijn 0,19% per jaar. De kosten worden in mindering gebracht op het rendement boven de 4%.
  • Daarnaast kunnen er kosten voor VrijBeleggen in rekening worden gebracht. De kosten voor VrijBeleggen van 0,25% per jaar worden onttrokken uit de waarde van uw verzekering. Uw minimale rendement is 3,75% per jaar.

Wilt u overstappen naar een ander fonds?

Stapt u voor de pensioendatum over naar een ander fonds? Dan verlagen we de beleggingswaarde met een correctie naar marktwaarde. U kunt dit vergelijken met de boeterente die betaald moet worden bij vroegtijdige aflossing van een hypotheek. In de voorwaarden leest u hoe deze wordt berekend. 

Wanneer vindt er geen correctie naar marktwaarde plaats? 

  • op uw pensioen(richt)datum
  • bij overlijden van een verzekerde   
  • bij waardeoverdracht in verband met uitdiensttreding 

Documenten

Heeft u vragen?

Bel ons op 020 - 347 88 94, of stuur een e-mail naar de manager van dit fonds.