Zwitserleven MaatschappijGarantie 3%.

Zwitserleven MaatschappijGarantie 3% is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Hoe werkt dit fonds?

Zwitserleven MaatschappijGarantie 3% deelt mee in de jaarlijkse winst van Zwitserleven. Is er sprake van winst? Dan wordt de koers van een beleggingseenheid in Zwitserleven MaatschappijGarantie 3% verhoogd. Tijdens het jaar wordt een voorschot op de winst gegeven. Dit verwerken we in de koers. Het voorschot op de winst is gebaseerd op de winst van het vorige jaar. En de verwachte ontwikkeling van de winst van Zwitserleven van het huidige jaar. Het voorschot kan tijdens het jaar naar boven of naar beneden worden bijgesteld. Het voorschot is altijd minimaal 3% per jaar.

Let op: defensief beleggen kan ook leiden tot een laag rendement. Uw pensioen kan daardoor lager uitkomen dan verwacht.

Wilt u overstappen naar een ander fonds?

Stapt u voor de pensioendatum over naar een ander fonds? Dan verlagen we de beleggingswaarde met een correctie naar marktwaarde. U kunt dit vergelijken met de boeterente die betaald moet worden bij vroegtijdige aflossing van een hypotheek. In de bijzondere voorwaarden leest u hoe deze wordt berekend. Er geldt geen minimaal percentage voor de correctie naar marktwaarde.

Wanneer vindt er geen correctie naar marktwaarde plaats?

  • Op uw pensioen(richt)datum
  • Bij overlijden van een verzekerde 
  • Bij waardeoverdracht in verband met uitdiensttreding 
Hoe duurzaam belegt het fonds?

Hoe duurzaam belegt het fonds?

Het fonds belegt in speciaal geselecteerde beleggingsfondsen. Dit kunnen Zwitserleven beleggingsfondsen zijn maar ook fondsen van andere vermogensbeheerders. Dit is een fonds met een hoog risico profiel. Bij de selectie van de beleggingsfondsen wordt daar rekening mee gehouden. De geselecteerde beleggingsfondsen worden regelmatig beoordeeld. Het is mogelijk dat fondsen vervangen worden door vergelijkbare fondsen. Ook is het mogelijk dat er beleggingsfondsen worden toegevoegd.

Maandelijks worden de beleggingen weer in lijn gebracht met de standaardverdeling.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,44% per jaar. Deze bestaan uit:

  •  De fondskosten zijn 0,19% per jaar. De kosten worden in mindering gebracht op het rendement boven de 3%. 
  • Daarnaast kunnen er kosten voor VrijBeleggen in rekening worden gebracht. De kosten voor VrijBeleggen van 0,25% per jaar worden onttrokken uit de waarde van uw verzekering. Uw minimale rendement is 2,75% per jaar.

Documenten.