Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific.

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelen­fonds Pacific.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde aandelen uit de regio Pacific met een rendement dicht bij de index en tegen relatief lage kosten? Dat kan met het Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific.

Waarin belegt het fonds?

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt in aandelen van ondernemingen die deel uitmaken van de MSCI Pacific Index Net EUR, met uitzondering van aandelen van die ondernemingen die niet voldoen aan het duurzame beleggingsbeleid.

Wat is het beleggingsdoel?

Wat is het beleggingsdoel?

Het doel van het fonds is, rekening houdend met de voor het fonds van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI Pacific Index Net EUR zoveel als mogelijk benadert. Daarnaast streeft het fonds lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt passief. Dat betekent dat de fondsmanager niet zelf de beleggingen uitkiest en een index volgt om daarmee de fondskosten zo laag mogelijk te houden. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.9 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Het toepassen van de duurzaamheidscriteria geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden op een zodanige wijze belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt.

Meest duurzame verzekeraar

Wij zijn er trots op dat we door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) weer zijn uitgeroepen tot de meest duurzame verzekeraar van Nederland.

6x de meest duurzame verzekeraar

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific kiest Zwitserleven voor een fonds met duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De duurzame beleggingen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze leest u op hoofdlijnen in hoofdstuk 4 en specifiek voor het fonds in hoofdstuk 11.9 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor juli 2022.

ESG-score
ESG-score
12,3%
Fonds
64
Benchmark
57
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
9,5%
Fonds
19.000
Benchmark
21.000
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
66,7%
Fonds
1.000
Benchmark
3.000
Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific is 0,02% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,03% en de afslag 0,03%.
Essentiële Belggersinformatie risicoscore 5

Heeft u vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.