Zwitserleven Index Aandelen­fonds Pacific.

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde aandelen uit de regio Pacific met een rendement dicht bij de index en tegen relatief lage kosten? Dat kan met het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt in aandelen van ondernemingen die deel uitmaken van de MSCI Pacific Index Net EUR, met uitzondering van aandelen van die ondernemingen die niet voldoen aan het duurzame beleggingsbeleid.

Wat is het beleggingsdoel?

Het doel van het fonds is, rekening houdend met de voor het fonds van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI Pacific Index Net EUR zoveel als mogelijk benadert. Daarnaast streeft het fonds lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt passief. Dat betekent dat de fondsmanager niet zelf de beleggingen uitkiest en een index volgt om daarmee de fondskosten zo laag mogelijk te houden. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.9 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Het toepassen van de duurzaamheidscriteria geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden op een zodanige wijze belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.9 en in de bijlage vanaf bladzijde 109 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor mei 2024.

ESG-score
ESG-score
11,7%
Fonds
67
Benchmark
60
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
5,6%
Fonds
34.000
Benchmark
36.000
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
50%
Fonds
2.000
Benchmark
4.000

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific is 0,02% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,03% en de afslag 0,03%.
Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.

Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific is Cardano Asset Management N.V.. Zwitserleven Index Aandelenfonds Pacific en Cardano Asset Management N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.