Zwitserleven Duurzaam Index Aandelen­fonds Opkomende Landen.

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde aandelen uit opkomende landen (emerging markets) met een rendement dicht bij de index en tegen relatief lage kosten? Dat kan met het Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt in aandelen van ondernemingen die deel uitmaken van de MSCI Emerging Markets Index Net EUR, met uitzondering van aandelen van die ondernemingen die niet voldoen aan het duurzame beleggingsbeleid.

Wat is het beleggingsdoel?

Het doel van het fonds is, rekening houdend met de voor het fonds van toepassing zijnde uitsluitingscriteria, een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI Emerging Markets Index Net EUR zoveel als mogelijk benadert. Daarnaast streeft het fonds lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt passief. Dat betekent dat de fondsmanager niet zelf de beleggingen uitkiest en een index volgt om daarmee de fondskosten zo laag mogelijk te houden. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 en 11.10 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Het toepassen van de duurzaamheidscriteria geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden op een zodanige wijze belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Met het Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen kiest Zwitserleven voor een fonds met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.10 en in de bijlage vanaf bladzijde 109 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Onderstaande data gelden voor februari 2023.

ESG-score
ESG-score
22,2%
Fonds
55
Benchmark
45
CO₂-uitstoot
CO₂-uitstoot in tonnen
53,2%
Fonds
44.000
Benchmark
94.000
Waterverbruik
Waterverbruik in liters (x1000)
13,3%
Fonds
13.000
Benchmark
15.000

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen is 0,02% per jaar.
  • Beheerkosten die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u in uw pensioenreglement.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,15% en de afslag 0,22%.
Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.

Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen is ACTIAM. Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen en ACTIAM zijn geregistreerd bij de AFM. U vindt op deze pagina een prospectus en essentiële-informatiedocument. De op deze pagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.