Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Duurzaamheidsrisico’s.

Beleggen gaat gepaard met risico’s. Rendement en risico worden vaak in een zin bij elkaar genoemd. Hoe meer risico u neemt, hoe meer rendement dat kan opleveren. Maar het kan ook minder goed uitpakken. Als een risico optreedt, dan kan dat ervoor zorgen dat uw beleggingswaarde daalt en dat u zelfs een (groot) negatief rendement behaalt.

Een specifiek soort risico’s zijn duurzaamheidsrisico’s. Dit zijn risico’s gerelateerd aan duurzaamheidsonderwerpen zoals: klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, waterschaarste, chemische verontreiniging in lucht, water of op land, afval, sociale en gemeenschapskwesties, menselijk kapitaal en organisatiegedrag.

Deze duurzaamheidsonderwerpen kunnen leiden tot verschillende risico’s zoals:

  • Transitierisico's. Deze risico’s worden veroorzaakt door veranderingen in beleid, wetgeving en technologie tijdens de overgang naar een meer duurzame economie.
  • Reputatierisico's, operationele en fysieke risico's voor bedrijven, instellingen en overheden als ze niet in staat zijn om deze risico’s voldoende te beheersen.

Bedrijven die meer aandacht hebben voor het bestaan van duurzaamheidsrisico’s en ze proberen te beperken, kunnen meerwaarde creëren voor hun aandeelhouders. Een belegger die moet kiezen in welke bedrijven hij wil investeren, doet dit in bedrijven die de meeste (meer)waarde creëren.

Binnen de Zwitserlevenfondsen bepaalt ACTIAM in welke bedrijven wordt geïnvesteerd. Door rekening te houden met aan duurzaamheid gerelateerde onderwerpen en informatie, ontstaat er een bredere kijk op de bedrijven. Hierdoor wordt de besluitvorming van beleggingsbeslissingen verbeterd, wat uiteindelijk kan leiden tot betere rendementen.

"Het integreren van onze beoordeling van duurzaamheidsrisico's en -kansen leidt tot beter geïnformeerde investeringsbeslissingen en betere voor risico gecorrigeerde rendementen op de lange termijn."

- ACTIAM

Inzet van instrumenten

Door specifieke instrumenten in te zetten, zorgt ACTIAM ervoor dat binnen de Zwitserlevenfondsen minder duurzaamheidrisico’s aanwezig zijn. ACTIAM hanteert 4 instrumenten:

  • Uitsluitingsbeleid (U);
  • Gebruik van ESG-scores (ESG);
  • Engagementbeleid (E); en
  • Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen (S).

In het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen leest u in de hoofdstukken 4.2, 4.2.3, 4.3 en 4.4 meer over deze instrumenten.

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van een aantal belangrijke duurzaamheidrisico’s die ACTIAM beoordeelt en een omschrijving van hoe dat de (meer)waarde van een bedrijf beïnvloedt. Ook ziet u welke instrumenten ACTIAM inzet om blootstelling aan dit risico te beperken binnen de Zwitserlevenfondsen. En de indicatie van ACTIAM of het beperken van deze risico’s positief of negatief bijdraagt aan het verwachte rendement op lange termijn.

Bekijk de tabel

Meer risicofactoren

De waarde van de Zwitserlevenfondsen fluctueert met koerswijzigingen van de financiële instrumenten waarin wordt belegd. Alle financiële instrumenten staan bloot aan het risico van koerswijzigingen. Koerswijzigingen kunnen het gevolg zijn van diverse risicofactoren. De op deze pagina benoemde risicofactoren zijn slechts een selectie van het totaal aan risicofactoren.

Om de betreffende risico’s die het fonds loopt te beheersen, hanteert en onderhoudt de fondsbeheerder systemen, procedures, rapportages en controles, risicoprofielen en beleggingsrestricties zoals deze zijn vastgelegd. In de paragraaf ‘Risicomanagement’ in het prospectus staat hoe de genoemde risicobeheersing is georganiseerd. In het prospectus van de Zwitserlevenfondsen is ook een overzicht van risicofactoren die van betekenis en relevant zijn voor deelnemers opgenomen. Inclusief de mogelijke gevolgen en de waarschijnlijkheid ervan.