Zwitserleven VP Wereld Aandelen.

Wilt u duurzaam maatschappelijk verantwoord beleggen in een goed gespreide mix van wereldwijde aandelen? Dat kan met Zwitserleven VP Wereld Aandelen.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven VP Wereld Aandelen belegt in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds. Daardoor is het beleggingsbeleid gelijk aan elkaar. Dit beleid staat beschreven in het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, onderaan deze pagina. Het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds is speciaal geselecteerd voor Zwitserleven VP Wereld Aandelen. Daarmee kiest Zwitserleven voor een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Zwitserleven kan ook vergelijkbare fondsen van andere vermogensbeheerders selecteren. Dan wordt het fonds vervangen door een of meerdere vergelijkbare fondsen. Tijdelijk kan Zwitserleven VP Wereld Aandelen liquiditeiten aanhouden.

Wat is het beleggingsdoel?

Het beleggingsdoel van Zwitserleven VP Wereld Aandelen is gelijk aan dat van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds. Dat fonds streeft lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen en een financiële rendementsdoelstelling na. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 en 11.6 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe belegt het fonds?

Zwitserleven VP Wereld Aandelen belegt in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds. Dat fonds belegt voor 20% actief via het Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds en voor 80% passief via de overige fondsen. Bij de actieve beleggingsstrategie probeert de fondsmanager om naast een rendement tenminste gelijk aan de benchmark ook om niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals ("SDG's") zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN). Bij de passieve beleggingsstrategie kiest de fondsmanager niet zelf de beleggingen uit en volgt een index om daarmee de fondskosten zo laag mogelijk te houden. Uiteraard moeten alle beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in Hoofdstuk 4 van het Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Hoe duurzaam en verantwoord belegt het fonds?

Zwitserleven VP Wereld Aandelen belegt in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds. Dat fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze kenmerken van het fonds leest u uitgebreid in hoofdstuk 11.6 en in de bijlage vanaf bladzijde 90 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina. Een samenvatting van de duurzaamheidsinformatie vindt u in de Duurzaamheidsinformatie Zwitserleven Wereld Aandelenfonds eveneens onderaan deze pagina. Informatie over de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid leest u in hoofdstuk 1.11 van het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten worden maandelijks in rekening gebracht en bestaan uit:  

  • Lopende kosten factor (LKF), die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte lopende kosten factor van Zwitserleven VP Wereld Aandelen is 0,30% per jaar.
  • Beheerkosten, die verrekend worden met de beleggingswaarde. Informatie over beheerkosten vindt u op uw polisblad.
  • Het fonds maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen kosten. Die noemen we portefeuilletransactiekosten (PtrK).