Zwitserleven MaatschappijGarantie 2%.

Zwitserleven MaatschappijGarantie 2% is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hierin kunt beleggen.

Hoe werkt dit fonds?

Zwitserleven MaatschappijGarantie 2% deelt mee in de jaarlijkse winst van Zwitserleven. Is er sprake van winst? Dan wordt de koers van een beleggingseenheid in Zwitserleven MaatschappijGarantie 2% verhoogd. Tijdens het jaar wordt een voorschot op de winst gegeven. Dit verwerken we in de koers. Het voorschot op de winst is gebaseerd op de winst van het vorige jaar. En de verwachte ontwikkeling van de winst van Zwitserleven van het huidige jaar. Het voorschot kan tijdens het jaar naar boven of naar beneden worden bijgesteld. Het voorschot is altijd minimaal 2% per jaar.

Let op: defensief beleggen kan ook leiden tot een laag rendement. Uw pensioen kan daardoor lager uitkomen dan verwacht.

Wilt u overstappen naar een ander fonds?

Stapt u voor de pensioendatum over naar een ander fonds? Dan verlagen we de beleggingswaarde met een correctie naar marktwaarde. U kunt dit vergelijken met de boeterente die betaald moet worden bij vroegtijdige aflossing van een hypotheek. In de bijzondere voorwaarden leest u hoe deze wordt berekend. Er geldt geen minimaal percentage voor de correctie naar marktwaarde.

Wanneer vindt er geen correctie naar marktwaarde plaats?

  • Op uw pensioen(richt)datum
  • Bij overlijden van een verzekerde
  • Bij waardeoverdracht in verband met uitdiensttreding 
How sustainably does the fund invest?

How sustainably does the fund invest?

Zwitserleven and its fund managers have chosen to implement a sustainable investment policy. We only invest in companies which pass a sustainability test based on so-called environmental, social and governance (ESG) criteria. If unethical behaviour is demonstrated, we simply do not invest in that company. In addition, we encourage companies we invest in to make ethical choices. We do so by means of engagement. By entering into a dialogue with these companies and by using our voting rights at shareholders' meetings. 

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De totale kosten in verband met de beleggingen zijn 0,44% per jaar. Deze bestaan uit:

  • De fondskosten zijn 0,19% per jaar. De kosten worden in mindering gebracht op het rendement boven de 2%.
  • Daarnaast kunnen er kosten voor VrijBeleggen in rekening worden gebracht. De kosten voor VrijBeleggen van 0,25% per jaar worden onttrokken uit de waarde van uw verzekering. Uw minimale rendement is 1,75% per jaar. 

Documenten.