Zwitserleven Lifestyle Garantie.

Zwitserleven Lifestyle Garantie.

Belegt u met Zwitserleven Lifestyle Garantie? Zwitserleven Lifestyle Garantie biedt onder voorwaarden op de pensioendatum een gegarandeerd rendement van 3%. Zwitserleven Lifestyle Garantie is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. In uw pensioenreglement is opgenomen of u hier gebruik van kunt maken.

Waarin belegt dit fonds?

Waarin belegt dit fonds?

  • Zwitserleven Europees Aandelenfonds
  • Zwitserleven Obligatiefonds
  • Zwitserleven Mixfonds
  • Zwitserleven Lifestyle Garantierekening
Beleggingsdoel

Beleggingsdoel

Het rendement van het fonds is gelijk aan het jaarlijkse winstdelingspercentage van de Windex portefeuille.

Overstappen naar een ander fonds.

Overstappen naar een ander fonds.

Stapt u over naar een ander fonds? Dan vervalt de garantie in Lifestyle Garantie. U kunt alleen de volledige actuele beleggingswaarde overdragen naar een ander fonds. Daar betaalt u geen extra kosten voor, alleen de in- en uitstapkosten die voor de betreffende fondsen van toepassingen zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Zwitserleven Lifestyle Garantie geldt alleen onder bepaalde voorwaarden. Als uw verzekering bijvoorbeeld eerder wordt beëindigd, heeft u geen recht op het gegarandeerde bedrag.

Hoe werkt Zwitserleven Lifestyle Garantie?

Hoe werkt Zwitserleven Lifestyle Garantie?

Zwitserleven Lifestyle Garantie biedt een Lifestyle Garantie op uw pensioenverzekering. Deze zorgt ervoor dat u steeds minder risico loopt in de laatste acht jaar tot de pensioendatum. Tot acht jaar voor de pensioendatum wordt 5% van de premie op de Zwitserleven Lifestyle Garantierekening gestort. Daarna worden uw beleggingen stukje bij beetje overgeheveld naar de Zwitserleven Lifestyle Garantierekening. De opgebouwde waarde wordt op deze manier steeds verder zeker gesteld. Op het laatst is 100% van de waarde gestort op de Zwitserleven Lifestyle Garantierekening. Zo bent u beter beschermd tegen een eventuele koersval vlak voor de einddatum. U heeft alleen beleggingsvrijheid voor het deel dat niet verplicht op de Zwitserleven Lifestyle Garantierekening staat. Daarnaast heeft u - als u voldoet aan de voorwaarden - recht op een gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum. Mocht de opgebouwde waarde op de einddatum lager zijn dan deze garantiewaarde, dan krijgt u de garantiewaarde.

How sustainably does the fund invest?

How sustainably does the fund invest?

Zwitserleven and its fund managers have chosen to implement a sustainable investment policy. We only invest in companies which pass a sustainability test based on so-called environmental, social and governance (ESG) criteria. If unethical behaviour is demonstrated, we simply do not invest in that company. In addition, we encourage companies we invest in to make ethical choices. We do so by means of engagement. By entering into a dialogue with these companies and by using our voting rights at shareholders' meetings. 

Any questions?

Have a look at the frequently asked questions or contact us.