Actievoor­waarden Green Egg winactie.

1. Deze actie loopt van 1 februari 2021 t/m 31 augustus 2021.

2. Iedere klant/deelnemer van SRLEV N.V. (hierna te noemen Zwitserleven) die gedurende de actieperiode via MijnZwitserleven zijn e-mailadres en toestemming voor digitale communicatie over zijn Zwitserleven pensioen doorgeeft, maakt kans op het winnen van de Green Egg. Klanten van Zwitserleven die eerder al toestemming hebben gegeven voor digitale communicatie, vallen buiten deze actie.

3. Met het doorgeven van het e-mailadres en toestemming voor digitale communicatie, gaat de verzekeringnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

4. Zwitserleven trekt uiterlijk half september 2021 de winnaar van de Green Egg. De winnaar wordt per e-mail geïnformeerd op het bij ons bekende e-mailadres en ontvangt de Green Egg op het bij ons bekende huisadres.

5. De Green Egg kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor geld.

6. Zwitserleven behoudt zich het recht voor om deze actie (en bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.

7. Zwitserleven is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van of door Green Egg (bijvoorbeeld defecten of gebruiksproblemen van de Green Egg, etc.).

8. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en leiden op geen enkele wijze tot een verplichting voor Zwitserleven.

9. Klachten over deze actie kunnen ingediend worden bij Zwitserleven. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

10. Aanbieder van deze actie is Zwitserleven, een handelsnaam van SRLEV N.V., statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te Alkmaar aan de Kruseman van Eltenweg 1 (KVK: 34297413, AFM vergunningnummer: 12000373).