Actievoor­waarden digitale post MijnZwitserleven.

1. Iedere klant/deelnemer van SRLEV N.V. en Zwitserleven PPI N.V. (hierna te noemen Zwitserleven) die gedurende de actieperiode via MijnZwitserleven zijn e-mailadres en toestemming voor digitale communicatie over zijn Zwitserleven pensioen doorgeeft, maakt automatisch kans op het winnen van een VanMoof S5 e-bike t.w.v. € 2.998,-.

2. U ontvangt geen bevestiging van deelname.

3. Klanten van Zwitserleven die eerder al toestemming hebben gegeven voor digitale communicatie, vallen buiten deze actie.

4. De actie loopt van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023.

5. Zwitserleven trekt in juli 2023 de winnaar van de e-bike. De winnaar wordt per e-mail geïnformeerd op het bij ons bekende e-mailadres en ontvangt de prijs op het bij ons bekende adres.

6. Met het doorgeven van het e-mailadres en toestemming voor digitale communicatie, gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

7. Voor de loting worden persoonsgegevens verwerkt. Voor algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u het privacy statement van Zwitserleven lezen.

8. Eventuele kansspelbelasting is voor rekening van Zwitserleven en zal door Zwitserleven worden afgewikkeld met de Belastingdienst. De winnaar van een e-bike hoeft hier niets voor te doen.

9. Een deelnemer kan eenmalig aan de actie meedoen en daarmee kans maken op 1 e-bike.

10. De e-bike kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor geld.

11. De e-bike wordt geleverd zonder eventuele services, verzekering en accessoires.

12. De levering van de fiets wordt door VanMoof gedaan. Zwitserleven is niet verantwoordelijk voor de levering.

13. Zwitserleven is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van of door VanMoof (bijvoorbeeld defecten of gebruiksproblemen van de fiets) of voor eventuele schade als gevolg van gebruik van de fiets.

14. Zwitserleven behoudt het recht voor om deze actie (en bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden en zonder aankondiging vooraf of kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.

15. Zwitserleven is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of gebreken ten aanzien van de e-bike.

16. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen aan en leiden op geen enkele wijze tot een verplichting voor Zwitserleven.

17. Aanbieder van deze actie is SRLEV N.V. handelend onder de naam Zwitserleven, statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudend te Amsterdam (KvK: 34297413).

18. Heeft u een klacht over deze actie, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020 347 88 94. Wilt u liever per post uw klacht indienen? Dat kan naar het volgende adres: Zwitserleven o.v.v. klacht, Postbus 5000, 1180 KA Amstelveen.

Ga naar zwitserleven.nl/voorkeur, wijzig uw postvoorkeur naar digitaal en maak kans op de VanMoof S5 e-bike.