Samenwonen en partnerpensioen.
ImageColumn, Pensioen

Samenwonen en partnerpensioen.

ImageLeestijd 3 minuten

U gaat samenwonen. Dan denkt u aan klussen, verhuizen, meubels uitzoeken, maar niet meteen aan uw pensioen. Toch is het verstandig om er even bij stil te staan. Niet alle pensioenregelingen kennen namelijk een partnerpensioen voor samenwoners. Ook de voorwaarden om als partner te worden aangemerkt verschillen vaak. In dit artikel leest u waar u op moet letten en wat u kunt doen. Bekijk ook een voorbeeld van hoeveel euro het kan schelen als er geen partnerpensioen is geregeld.

Uw pensioenregeling

Neemt u deel aan de pensioenregeling van uw werkgever? Dan is er vaak een partnerpensioen geregeld. Dat is een uitkering die bestemd is voor uw partner na uw overlijden. Bekijk de informatie van uw pensioenuitvoerder om te zien of er in uw pensioenregeling een partnerpensioen is. En laat uw partner dit ook doen bij zijn of haar pensioenregeling. Uw werkgever regelt namelijk het partnerpensioen voor uw partner en de werkgever van uw partner doet dat voor u.

Uw partner aanmelden voor partnerpensioen

In de meeste pensioenregelingen is een huwelijk of geregistreerd partnerschap aanleiding om de partner automatisch aan te wijzen voor het partnerpensioen. Na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap geeft de gemeente automatisch aan uw pensioenuitvoerder door dat u een partner heeft en is het partnerpensioen automatisch verzekerd.

Woont u samen, dan is de dekking voor een partnerpensioen meestal niet automatisch verzekerd. Als u samenwoont en wilt u dat uw partner een partnerpensioen ontvangt na uw overlijden? Dan moet u meestal in actie komen. U moet uw partner zelf aanmelden bij uw werkgever of pensioenuitvoerder.

Aanvullende voorwaarden

Woont u samen en wilt u uw partner in aanmerking laten komen voor een partnerpensioen? Dan kunnen in uw pensioenregeling aanvullende voorwaarden voor de gezamenlijke huishouding afgesproken zijn, zoals:

  • de duur van uw relatie; dit kan variëren van zes maanden tot vijf jaar;
  • ingeschreven staan op hetzelfde adres bij de gemeente;
  • een (notariële) samenlevingsovereenkomst.

Deze voorwaarden staan vermeld in het pensioenreglement. Uw pensioenuitvoerder kan u meer informatie hierover geven.

Alleen als uw partner is aangemeld en u aan de aanvullende voorwaarden voldoet, komt uw partner in aanmerking voor het partnerpensioen. Het is dus de moeite waard om dit uit te zoeken.

De keerzijde – u gaat uit elkaar na samenwonen. Welke gevolgen heeft dit?

U woont samen en gaat uit elkaar. Dat betekent dat u ook iets moet regelen voor uw pensioen. Is uw partner aangemeld bij uw pensioenuitvoerder? Dan moet u uw partner ook weer afmelden.

  • Uw ex-partner waarmee u samenwoonde, heeft géén recht op een deel van uw ouderdomspensioen.
  • Uw ex-partner heeft mogelijk recht op (een deel van) het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de datum waarop uw relatie is beëindigd en dat niet al aan een andere partner is toegewezen. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen is een uitkering die bestemd is voor uw ex-partner als u eerder overlijdt.
    Uit het pensioenreglement blijkt of uw partner aanspraak kan maken op een bijzonder partnerpensioen als uw samenwoning wordt beëindigd. Vaak zal dan een verklaring door uw beiden ondertekend moeten worden om het begin en einde van de samenwoning vast te stellen.

Gaat u later weer met iemand anders samenwonen? Dan regelt u op dezelfde wijze de dekking voor het partnerpensioen van uw nieuwe partner. Wat niet naar uw ex-partner gaat bij uw onverhoopt overlijden zal dan mogelijk uw nieuwe partner aan partnerpensioen ontvangen.

Karin Olders

Karin Olders

Karin Olders (1983) studeerde Nederlands Recht in Maastricht en is senior jurist bij Zwitserleven. Zij is gespecialiseerd in het pensioenrecht.


Dit artikel is gepubliceerd op 28 april 2020

Misschien vindt u dit ook interessant:

Overdracht pensioenportefeuille Onderlinge ’s-Gravenhage aan Zwitserleven definitief.

De overname van de 2e pijler pensioenportefeuille van Onderlinge 's-Gravenhage is nu definitief.

Leestijd 1 minuten

De restitutievariant valt van de plank!

Onder het nieuwe stelsel vervalt de restitutievariant. Maar is dat wel in het belang van deelnemers?

Leestijd 5 minuten

Onderlinge 's-Gravenhage wil zijn pensioenportefeuille aan Zwitserleven overdragen

De overdracht van rechten en verplichtingen van Onderlinge 's Gravenhage aan de pensioenportefeuille van Zwitserleven.

Leestijd 2 minuten

Doorbeleggen na pensioenleeftijd nu ook mogelijk met Zwitserleven Variabel Pensioen.

Zwitserleven introduceert het Zwitserleven Variabel Pensioen. Hiermee kunnen klanten ook na hun pensionering doorbeleggen met een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal. De klant kan daarbij zelf exact bepalen hoe groot dat deel mag zijn.

Leestijd 3 minuten