Een beschikbaar premiepensioen heeft veel voordelen, maar ook een nadeel: U weet doorgaans pas op de pensioendatum hoe hoog uw pensioen is. En dat zorgt voor onzekerheid. Als enige pensioenuitvoerder in de markt heeft Zwitserleven hiervoor de oplossing: de ZekerheidZwitch. De ZekerheidZwitch is een innovatieve oplossing. U krijgt hiermee al voor de pensioendatum meer zekerheid en duidelijkheid over de hoogte van uw pensioen op de pensioendatum!

Hoe werkt de ZekerheidZwitch?

Met de ZekerheidZwitch krijgt u meer zekerheid en duidelijkheid over het te bereiken pensioen naarmate de pensioendatum nadert. Hierbij hebben we het pensioen in drie fases opgeknipt.

Tot startmoment risicoafbouw

Tot startmoment risicoafbouw

Kiest u voor HorizonBeleggen of ProfielBeleggen, dan verzorgt Zwitserleven de beleggingen. Als uw pensioendatum nog ver weg is, is het belangrijk om de kans op een goed rendement te benutten. In deze fase van de lifecycle beleggen wij daarom een groot deel van uw pensioenkapitaal in aandelen. Naarmate uw pensioendatum nadert, beleggen we uw pensioenkapitaal steeds minder in risicovolle beleggingen. Het moment waarop we starten met de afbouw van het beleggingsrisico hangt af van het beleggerprofiel dat u gekozen heeft.

Overzicht startmoment risicoafbouw per beleggerprofiel

Beleggerprofiel Startmoment risicoafbouw
Voorzichtig 18 jaar voor pensioendatum
Defensief 15 jaar voor pensioendatum (ongewijzigd)
Neutraal 12 jaar voor pensioendatum
Ambitieus 10 jaar voor pensioendatum
Offensief 8 jaar voor pensioendatum

De inkoop van de ZekerheidZwitch start op het startmoment van de risicoafbouw. De ZekerheidZwitch start niet eerder dan 15 jaar voor de pensioendatum. Dit houdt in dat de ZekerheidZwitch voor het beleggerprofiel Voorzichtig 15 jaar voor de pensioendatum start. Met VrijBeleggen kunt u kiezen uit verschillende beleggingsfondsen waaronder Zwitserleven beleggingsfondsen. U moet zelf voorzichtiger gaan beleggen als u dichter bij uw pensioen komt. Dat gebeurt niet automatisch met VrijBeleggen. U kunt ook kiezen voor meer zekerheid als u binnen VrijBeleggen vast pensioen koopt met de ZekerheidZwitch.

Na startmoment risicoafbouw

Na startmoment risicoafbouw

Vanaf het startmoment van de risicoafbouw staat u voor een belangrijke keuze. Er zijn een paar belangrijke vragen die u zelf moet beantwoorden.

  1. Hoeveel zekerheid wil ik over de hoogte van mijn pensioen?
  2. Hoeveel beleggingsrisico wil ik nemen tot de pensioendatum?
  3. Wil ik na de pensioendatum ook beleggingsrisico nemen?

Met de antwoorden op deze vragen kunt u in deze belangrijke fase in uw pensioencarrière een bewuste keuze maken over uw pensioen. Wij helpen u hierbij. Wij informeren u over de mogelijkheden en maken inzichtelijk wat de gevolgen van uw keuzes zijn. Uw financieel adviseur kan u hierover adviseren.

Als u zekerheid over de hoogte van uw pensioen belangrijk vindt, dan kunt u kiezen voor de ZekerheidZwitch. Vanaf het startmoment van de risicoafbouw wordt dan binnen ProfielBeleggen automatisch iedere maand een deel van de beleggingswaarde verkocht.Hiermee wordt vast pensioen aangekocht. Dit pensioen is gegarandeerd en wordt na de pensioendatum maandelijks uitgekeerd. Zo krijgt u naarmate de pensioendatum dichterbij komt steeds meer duidelijkheid en zekerheid over de hoogte van uw pensioen. Hoeveel zekerheid, dat volgt uit uw beleggerprofiel. Voor het beleggerprofiel Voorzichtig start de ZekerheidZwitch 15 jaar voor de pensioendatum. Binnen VrijBeleggen bepaalt u zelf wanneer en hoeveel vast pensioen u koopt met de beleggingswaarde.

Enkele voor- en nadelen van de ZekerheidZwitch

De hoogte van het pensioen hangt voor een belangrijk deel af van de tarieven (rente is hierbij een belangrijke factor) op moment van aankoop van het gegarandeerde pensioen. En van de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden. Door het gespreid (maandelijks) aankopen van pensioen bent u minder afhankelijk van de rentestand op de pensioendatum. Als de rente daalt, is er meer pensioen dan als het pensioen in één keer op de pensioendatum wordt ingekocht. Wanneer de rente in de jaren vlak voor pensioendatum stijgt, kan het pensioen vanuit de ZekerheidZwitch echter lager zijn dan als het pensioen in één keer op de pensioendatum wordt ingekocht. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden. Leeft men steeds langer, dan is gespreid inkopen voordelig. Daalt de leeftijd waarop mensen gemiddeld overlijden, dan kan het beter zijn om te wachten met aankopen van het pensioen op de pensioendatum. De ontwikkeling van de rente en de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden kunnen dus van invloed zijn op de hoogte van het pensioen op de pensioendatum.

Na pensioendatum

Na de pensioendatum

Op de pensioendatum kunt u zelf kiezen uit verschillende opties. Direct een volledig gegarandeerd pensioen aankopen bijvoorbeeld. Een variabel pensioen (met doorbeleggen). Een hoog-laag pensioen. Of combinaties hiervan. Minimaal zes maanden voor de pensioendatum informeren wij u over alle keuzemogelijkheden.

Heeft u gekozen voor de ZekerheidZwitch en overlijdt u voor de pensioendatum? Dan vervallen de ingekochte gegarandeerde uitkeringen, die voor de pensioendatum zijn aangekocht met een deel van de beleggingswaarde. Hierdoor is de waarde van de beleggingen bij overlijden lager. Wat resulteert in een lager partnerpensioen.

ZekerheidZwitch

ZekerheidZwitch

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".