Waardeoverdracht naar Zwitserleven in 6 stappen.

U vraagt waardeoverdracht eenvoudig aan bij uw werkgever of via MijnZwitserleven. Dit is afhankelijk van het soort pensioenregeling dat u heeft. Soms duurt een waardeoverdracht lang. Dit komt door de verschillende stappen in het proces. Houdt u rekening met de volgende stappen:

Waardeoverdracht in 6 stappen

 1. Aanvraag waardeoverdracht

  U vraagt waardeoverdracht aan.
  Binnen een maand vragen wij de gegevens van uw pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder op.

  Waardeoverdracht aanvragen

 2. Opgave oude pensioenuitvoerder

  Uw oude pensioenuitvoerder stuurt ons een opgave met de waarde van uw opgebouwde pensioen. Hiervoor heeft hij 2 maanden de tijd.

 3. Offerte waardeoverdracht

  Met de opgegeven waarde maken we een offerte voor u. Hiervoor hebben we 2 maanden de tijd. U leest in deze offerte hoeveel pensioen u krijgt bij Zwitserleven voor het pensioen dat u overdraagt. Let op! Onderteken niet zomaar de offerte. Waardeoverdracht is niet altijd een voordeel.

  Lees ook: Is waardeoverdracht altijd gunstig?

 4. Akkoord met offerte

  Bent u akkoord met de waardeoverdracht? Onderteken dan de offerte. En stuur deze binnen 2 maanden terug aan Zwitserleven.

 5. Definitieve waardeoverdracht

  We vragen uw vorige pensioenuitvoerder om de waarde van uw pensioen aan ons over te maken. Hiervoor hebben we een maand de tijd.

 6. Afronding waardeoverdracht

  Uw oude pensioenuitvoerder heeft 10 werkdagen de tijd om de waarde van uw pensioen aan ons over te maken. Na ontvangst van de waarde verwerken wij de waardeoverdracht in uw pensioen. U ontvangt van ons een gewijzigde pensioenpolis.