Goed geregeld voor uw partner 

Met een partnerpensioen krijgt uw partner een uitkering als u komt te overlijden. Partnerpensioen kan standaard in de pensioenregeling zitten. Maar het kan ook een keuze zijn die u zelf aan – of uit – kunt zetten.

Bekijk in MijnZwitserleven of en hoe partnerpensioen is geregeld voor uw partner. 

Zo zorgt u ervoor dat alles goed geregeld is voor uw partner

Als partnerpensioen standaard in uw pensioenregeling zit

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, geeft de gemeente aan ons door dat u een partner heeft en is het partnerpensioen automatisch verzekerd.

Samenwonend

Woont u minimaal 6 maanden samen en wilt u dat uw partner een partnerpensioen ontvangt na uw overlijden? Meld uw partner dan aan bij ons of bij uw werkgever.

Als partnerpensioen een keuze is in uw pensioenregeling

Als het partnerpensioen geen onderdeel is van uw pensioenregeling kunt u soms nog wel een vrijwillig partnerpensioen regelen. De extra premies hiervoor houdt uw werkgever in op uw brutoloon. Daardoor betaalt u hierover geen belasting. In MijnZwitserleven ziet u welke mogelijkheden u heeft. U kunt ze dan ook eenvoudig aanzetten. 

Partnerpensioen voordat uw partner AOW krijgt

Een aanvulling op het inkomen van uw partner als u overlijdt voor de afgesproken pensioendatum. Uw partner krijgt deze aanvulling tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt. 

Partnerpensioen dat uw partner levenslang krijgt

Een levenslange aanvulling op het inkomen van uw partner als u overlijdt voor de afgesproken pensioendatum. U kunt ook kiezen voor een aanvulling die elk jaar wordt verhoogd.

Als er geen partnerpensioen in uw pensioenregeling zit

Is er geen partnerpensioen mogelijk in uw pensioenregeling? Er zijn andere mogelijkheden buiten uw pensioenregeling om te zorgen dat uw partner financieel gesteund wordt als u overlijdt. Denk bijvoorbeeld aan een overlijdensrisicoverzekering. Maar misschien heeft uw partner genoeg eigen inkomen. Of heeft u spaargeld of andere vormen van eigen vermogen. Een adviseur kan u helpen bij het maken van een keuze die past bij uw persoonlijke situatie.

Hoe hoog is het partner­pensioen?

Het partnerpensioen is meestal 70% van het ouderdomspensioen. U ziet in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) hoeveel partnerpensioen is meeverzekerd voor uw partner. In sommige gevallen heeft een partner recht op een ANW-uitkering van de overheid.
U vindt uw UPO onder Documenten in MijnZwitserleven.

Als uw situatie verandert

Uit elkaar gaan of scheiden

Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen dat opgebouwd is tot de datum waarop uw relatie is beëindigd. Met uitzondering van het partnerpensioen dat niet al aan een andere partner is toegewezen. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen is voor uw ex-partner, als u overlijdt.

Afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen

U kunt samen afspreken afstand te doen van het recht op bijzonder partnerpensioen. Als u gaat scheiden legt u dit vast in het scheidingsconvenant. Als u niet meer samenwoont, kunt u samen een afstandsverklaring invullen en aan ons doorgeven.

Uit dienst gaan

Als u uit dienst gaat bij uw huidige werkgever, dan is het verstandig te controleren hoeveel partnerpensioen er verzekerd is. Het partnerpensioen kan lager uitvallen nadat u uit dienst bent. Of het kan in z’n geheel wegvallen, als het partnerpensioen op risicobasis is meeverzekerd. Ook kan het per regeling verschillen of uw partner het partnerpensioen voor een bepaalde tijd of levenslang ontvangt. Hoe dit voor u en uw partner is geregeld, leest u in uw Pensioen 1-2-3.

Ook ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl wat uw nabestaanden ontvangen als u overlijdt terwijl u in dienst bent en als u uitdienst treedt.

PensioenMomentje

Heeft u een vraag over uw pensioensituatie? Via een gratis videogesprek van een half uur met een van onze medewerkers krijgt u snel meer inzicht in uw pensioen.