Pensioen opbouwen met een middelloonregeling

Pensioen opbouwen met een middelloon­regeling

Geeft uw pensioen­regeling precies aan hoeveel pensioen u krijgt per jaar? Dit noemen we een salaris-/diensttijd­regeling. Een voorbeeld hiervan is de middelloon­regeling. De hoogte van het pensioen in de middelloonregeling is afhankelijk van twee elementen: uw salaris en de periode dat u werkt bij uw werkgever. 

Wat is een middelloonregeling?

U ontvangt een pensioeninkomen op basis van het gemiddelde loon (salaris) dat u verdient door de jaren heen. Daarom heet deze pensioenregeling een middelloonregeling. Een belangrijk voordeel van het middelloon pensioen is de zekerheid.

Zekerheid over de hoogte van uw pensioeninkomen

Het belangrijkste voordeel voor u is dat het middelloon pensioen een gegarandeerd pensioen is. U weet hoeveel u krijgt uitgekeerd op de datum dat u met pensioen gaat. Zo heeft u zekerheid over de hoogte van uw pensioeninkomen.
Zwitserleven is een pensioenverzekeraar. In tegenstelling tot een pensioenfonds mogen wij een gegarandeerd pensioen niet aanpassen bij tegenvallende beleggingsresultaten. Dat betekent dat wij garanties die we geven simpelweg moeten waarmaken.

Hoe werkt een middelloonregeling?

1. Pensioen opbouwen
De hoogte van de pensioenpremie is gebaseerd op uw gemiddeld verdiende loon. Deze premie ligt dus niet vast. U bent verzekerd van een gegarandeerd pensioeninkomen. Die staat dus vast. Dus u weet hoeveel u uitgekeerd krijgt op de pensioendatum.

2. Pensioen uitkeren
U ontvangt vanaf de pensioendatum uw levenslange maandelijkse pensioenuitkering.