Beleggingsvorm ProfielBeleggen.

Met ProfielBeleggen belegt u in één van de lifecycles die Zwitserleven beheert. Een lifecycle is een bepaalde mix van beleggingen, waarin het risico wordt afgebouwd naarmate de pensioenrichtdatum nadert. ProfielBeleggen bestaat uit vijf lifecycles, van voorzichtig tot offensief.

U bepaalt het beleggerprofiel, Zwitserleven belegt in de bijpassende lifecycle

Afhankelijk van de lifecycle verschilt de samenstelling en de afbouw van het risico van de beleggingen. Daarom is uw beleggerprofiel van belang. Blijkt uit uw beleggerprofiel dat u meer of minder risico wilt nemen? Dan belegt u in een andere lifecycle. Zwitserleven verzorgt deze aanpassing, maar is niet verantwoordelijk voor de opbrengst van de beleggingen en of dit voldoende pensioen oplevert. U moet ervoor zorgen dat uw beleggerprofiel past bij uw persoonlijke situatie. Daarom is het verstandig om eens per jaar te kijken of uw beleggerprofiel nog bij u past. Dit doet u in MijnZwitserleven. U logt in met DigiD of met uw e-mailadres en wachtwoord.

Hoe werkt ProfielBeleggen?

Hoe werkt ProfielBeleggen?

Helaas kunnen wij deze video niet weergeven omdat we geen toestemming hebben. Voor deze video moet u akkoord gaan met "Alle cookies".

Verbeterde lifecycles 

De lifecycles in ProfielBeleggen zijn in november aangepast. Dit hebben we gedaan om de kwaliteit en de prestatie van de lifecycles te waarborgen. Uit onderzoek is gebleken dat we het verwacht rendement en de duurzaamheid van de lifecycles kunnen verbeteren.

De veranderingen op een rij:

  • Uitbreiding van de lifecycle met microfinanciering, hypotheken en Ultra Long Duration Fonds
  • Afbouw beleggingsrisico ProfielBeleggen

Lees meer over de verbeteringen en wat dit voor u betekent

Voorbereiden op een variabel pensioeninkomen

Afhankelijk van uw beleggerprofiel start u met risicoafbouw. Wij vragen u 6 maanden voor het startmoment van de risicoafbouw of u de mix van uw beleggingen wil voorbereiden op een variabel pensioeninkomen. Dat kan voor de hele beleggingswaarde, of voor een deel ervan. Kiest u voor een variabel pensioeninkomen? Dan start het voorbereiden op het variabel pensioeninkomen op hetzelfde moment dat de risicoafbouw start.

Beleggerprofiel Startmoment risicoafbouw
Voorzichtig 18 jaar voor pensioendatum
Defensief 15 jaar voor pensioendatum (ongewijzigd)
Neutraal 12 jaar voor pensioendatum
Ambitieus 10 jaar voor pensioendatum
Offensief 8 jaar voor pensioendatum

Kiest u voor voorbereiden op een variabel pensioeninkomen en zit u nu al in de risicoafbouwfase? Dan maakt u een inhaalslag over de voorgaande periode. Dit betekent dat we voor u in één keer veel beleggingen verkopen en kopen om naar een passende beleggingsmix te gaan. De koersen kunnen op dat moment gunstig of ongunstig zijn.

In MijnZwitserleven vult u een vragenlijst in. Uit deze vragenlijst blijkt hoeveel risico u bereid bent te nemen en wat u belangrijk vindt voor uw pensioen. En welke keuze bij u past. U bent verantwoordelijk voor de uitkomst van de vragenlijst en beslist zelf of u volgens het bijbehorende profiel wilt gaan beleggen. De mix van de beleggingen in dit profiel sluit zo goed mogelijk aan bij uw keuzes. Waarbij met een individuele mix van beleggingen de risico's van beleggen tot de pensioendatum in meer of mindere mate wordt afgebouwd.

Bekijk uw huidige beleggingsmix

Laatste fase van uw pensioenopbouw

De laatste fase van uw pensioenopbouw vraagt misschien om een extra toelichting. Met beleggen bouwt u een pensioenkapitaal op. Hiermee koopt u op uw pensioendatum een pensioeninkomen. De hoogte van het kapitaal bepaalt niet alleen de hoogte van uw pensioeninkomen. Ook de hoogte van het pensioen tarief op dat moment is van belang. Als wij zeggen dat uw beleggingsmix minder risicovol wordt dan kijken wij daarbij vooral naar de hoogte van de pensioenuitkering die u krijgt en niet naar de hoogte van het opgebouwde kapitaal. Wij houden dus ook rekening met het pensioen tarief.

Meer informatie over afbouwen van risico in de lifecycle