Wat moet u regelen als uw partner overlijdt?

Wat moet u regelen als uw partner overlijdt?

Om de moeilijke tijd na het overlijden van een partner iets te verlichten: een checklist van praktische zaken. Omdat u helaas ook van alles moet regelen.

Bel de uitvaartonderneming 
Welke uitvaart krijgt uw partner? Heeft hij of zij er zelf iets over gezegd? Begrafenis of crematie? Eenvoudig of uitgebreid? Als u een uitvaartverzekering in natura heeft (niet in geld), bent u vaak niet vrij om een uitvaartonderneming te kiezen. Neem dan contact op met de uitvaartverzekeraar; die wijst een onderneming aan of geeft er een paar om tussen te kiezen. Uitvaarten zijn duur, u zit al snel op €8.000. Als uw partner net overleden is, staat uw hoofd er niet naar om te onderhandelen of alternatieven zoeken, maar als u de kracht wel kunt opbrengen, probeer dan toch prijsbewust te blijven. U hoeft niet de door de uitvaartonderneming voorgestelde dure kist te accepteren of hun drukwerk­tarieven. Er zijn altijd goedkopere, vaak betere oplossingen. Dat scheelt soms duizend(en) euro’s.

Zoek adressen en documenten bij elkaar
Maak een adressenlijst voor de rouwkaart. Zoek ook alle documenten op die u nodig heeft voor de erfenis. Denk aan: testament, trouwboekje en huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract, hypotheekakte of huurcontract, akten van scheidingen, verzekeringspolissen en pensioenoverzichten.

Informeer de werkgever en de pensioenuitvoerder van uw partner
De werkgever vraagt een partnerpensioen voor u aan. Informeer ook vorige werkgevers. Misschien heeft u bij hen ook recht op pensioen. U heeft hierbij een akte van overlijden nodig.

Zeg abonnementen op, kijk naar verzekeringen
Bedoeld wordt: abonnementen op kranten, tijdschriften en voor de mobiele telefoon. Zoek alle verzekeringspapieren van de overledene bij elkaar. Is er een levensverzekering bij (bijvoorbeeld bij een hypotheek), een risicoverzekering, een begrafenis- of een lijfrenteverzekering? Informeer de verzekeringsmaatschappij. Die vraagt om een akte van overlijden en soms om een verklaring van erfrecht. Vaak regelt de uitvaartonderneming de akte van overlijden. Zo niet, vraag er dan een aan bij de gemeente. Bestaat een verzekeringsmaatschappij niet meer? U kunt uitzoeken waar de polis nu is ondergebracht via de registers van De Nederlandsche Bank

De verklaring van erfrecht wordt gegeven door de notaris en kost al snel een paar honderd euro. Deze verklaring vermeldt wie de erfgenamen zijn en wie er over de erfenis mag beschikken. Deze verklaring is nodig om bankrekeningen om te zetten en overlijdensuitkeringen aan te vragen.

Zwitserleven staat Anne met raad en daad ter zijde na het overlijden van Dick, houdt de registraties van overlijden bij en zal Anne informeren over de uitkering die zij krijgt. Maar het kan nooit kwaad om zelf ook te informeren.